Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

Yusman Kamaleri, ph.d. Number of pain sites. Does it matter? Epidemiological studies of musculoskeletal pain. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 22.6. 2009.

Bedømmelseskomité: Peter Croft, Institute for Primary Care and Health Sciences Research, Keele University, Staffordshire, Storbritannia, Roar Johnsen, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Nina Vøllestad, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Jan Oldenburg, ph.d. Long-term outcome after treatment of testicular cancer. Utgår fra Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Disputas 24.6. 2009.

Bedømmelseskomité: Alan Horwich, The Royal Marsden Hospital, Sutton, Storbritannia, Jourik A. Gietema, Department of Medical Oncology, University Medical Center Groningen, Nederland, og Stein Ilner Opjordsmoen, Seksjon for voksenpsykiatri, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Veileder: Sophie D. Fosså.

Trond A. Mjaaland, ph.d. Communication skills training in general practice: methodological, empirical and theoretical aspects of a novel training model. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 25.6. 2009.

Bedømmelseskomité: Knut Aspegren, Københavns Universitet, Pål Kraft, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og Mette Brekke, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Arnstein Finset.

Mari Asphjell Bjørnaas, ph.d. Self-poisonings in Oslo: epidemiology, substance use, psychosocial factors and prognosis. Utgår fra Akuttmedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 25.6. 2009.

Bedømmelseskomité: Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Tom Heier, Oslo universitetssykehus, Aker, Universitetet i Oslo, og Lars Mehlum, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo.

Veileder: Øivind Ekeberg.

Mari-Liis Kaljusto, ph.d. Pre- and postconditioning: experimental studies. Utgår fra Thoraxkirurgisk avdeling, Medisinsk divisjon, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 26.6. 2009.

Bedømmelseskomité: Jakob Vinten-Johansen, Department of Physiology, Emory University, School of Medicine, Atlanta, USA, Dag Sørlie, Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, og Ingebjørg Seljeflot, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Universitetet i Oslo.

Veileder: Jarle Vaage.

Antonie Giæver Beiske, ph.d. Non-motor symptoms in multiple sclerosis. Utgår fra Akershus universitetssykehus. Disputas 26.6. 2009.

Bedømmelseskomité: Karen Herlofson, Nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus, Arendal, Rune Midgard, Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus, og Chantal Tallaksen, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Veileder: Kjell-Morten Myhr.

Kyrre Eeg Emblem, ph.d. Combined structural, microvascular and functional mapping of brain tumors for improved diagnosis and treatment planning. Utgår fra Avdeling for medisinsk fysikk og Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 30.6. 2009.

Bedømmelseskomité: Gregory Sorensen, Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, MIT, og Harvard Medical School, USA, Freddy Ståhlberg, Radiation Physics, Universitetssjukhuset i Lund, og Eirik Helseth, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Veiledere: Atle Bjørnerud og John K. Hald.

Ivana Hollan, ph.d. Vascular inflammation in rheumatic and non-rheumatic patients: a controlled study of biopsy specimens obtained during coronary artery surgery (Feiring Heart Biopsy Study). Utgår fra Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 3.7. 2009.

Bedømmelseskomité: Roald Omdal, Seksjon for immunologi, Medisinsk klinikk, Stavanger universitetssjukehus, Søren Jacobsen, Revmatologisk klinikk, Rigshospitalet, København, og Anne Marit Mengshoel, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Øystein Førre.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Elvira Semaeva, ph.d. Studies on the tissue microenvironment and secretion of signalling substances with special focus on trachea and spleen. Utgår fra Institutt for biomedisin, Seksjon for fysiologi. Disputas 30.6. 2009.

 

 

 

 

NTNU

Franco M. Impellizzeri, ph.d. High intensity training in football players – effects on physical and technical performance. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 17.6. 2009.

Bedømmelseskomité: Gregory Dupont, University of Lille, Frankrike, Emerson Silami Garcia, University of Minas Gerais, Brasil og Charlotte Bjørk Ingul, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Ulrik Wisløff.

Kari Hanne Gjeilo,Health-related quality of life and chronic pain in patients undergoing cardiac surgery. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 18.6. 2009.

Bedømmelseskomité: Tone Rustøen, Høgskolen i Oslo, Johan Sjøgren, Universitetssjukhuset i Lund, og Rune Wiseth, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Roar Stenseth.

Øyvind Hauso, ph.d. Neuroendocrine aspects of physiology and disease. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 19.6. 2009.

Bedømmelseskomité: Christian Prinz, Technical University of Munich, Lars Aabakken, Universitetet i Oslo, og Kirsti Berg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Helge Waldum.

Ingvild Bjellmo Johnsen, ph.d. Intracellular signaling mechanisms in the innate immune response to viral infections. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 1.7. 2009.

Bedømmelseskomité: Andrew G. Bowie, Trinity College Dublin, Anne Krug, Technical University Munich og Trude Helen Flo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Marit W. Anthonsen.

Anbefalte artikler