Viktig bok til riktig tid

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Zenker, M

  Noonan syndrome and related disorders

  A matter of deregulated ras signaling. 167 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. CHF 198

  ISBN 978-3-8055-8653-5

  Boken er nr. 17 i en serie monografier om genetisk betingede sykdommer.

   I 1968 publiserte den amerikanske barnelegen Jaqueline Noonan en rapport om 19 barn med medfødte hjertemisdannelser. I tillegg var barna kortvokste og hadde karakteristiske ansiktstrekk, blant annet lavtsittende bakoverroterte ører og ptose. 30 år senere ble det vist at mutasjoner i genet PTPN11 var årsaken til Noonans syndrom i ca. halvparten av tilfellene. Senere har det vist seg at Noonans syndrom også kan skyldes mutasjoner i minst fire andre gener. Syndromet er velkjent, og forekomsten kan være så høy som 1 : 1 000 levendefødte. Costellos syndrom, kardiofaciokutant syndrom og LEOPARD-syndrom er langt sjeldnere, men har mange kliniske trekk til felles med Noonans syndrom. Alle disse fire syndromene skyldes mutasjoner i den såkalte Ras/MAPK-signalveien. Denne signalveien er viktig for vekstregulering og kreftutvikling. Økt forekomst av malign sykdom finnes for eksempel hos personer med Costellos syndrom.

  I boken gis en samlet beskrivelse av disse syndromene. Den er inndelt i kapitler skrevet av de fremste eksperter på feltet. Jaqueline Noonan har skrevet en historisk innledning, deretter følger kapitler om det kliniske bildet, de molekylærgenetiske funn og forholdet mellom genotype og fenotype ved de forskjellige syndromene. Det er egne kapitler om vekstretardasjon, hjertefeil, malign sykdom og om dyremodeller. Det finnes ingen kurativ behandling, men i et avsluttende kapittel om fremtidige behandlingsmuligheter blir kurativ behandling med kreftmedisiner diskutert. Bakgrunnen for dette er at somatiske mutasjoner i Ras-gener finnes i mer enn 30 % av solide tumorer.

  Den kliniske diagnosen kan være vanskelig, også fordi fenotypen forandrer seg med årene. Molekylærgenetikken har i løpet av de siste årene gitt helt nye muligheter for å stille en riktig diagnose, noe som er viktig for prognosen og for den symptomatiske behandlingen.

  Formatet er hendig og boken er rikt illustrert med gode pasientbilder. Det er ikke til å unngå at en bok med mange forskjellige forfattere fører til en del gjentakelser, uten at dette oppleves som sjenerende.

  For denne sykdomsgruppen har det skjedd en meget rask utvikling fra forskning til klinisk praksis. Boken er derfor svært aktuell og kan anbefales, først og fremst for barneleger, medisinske genetikere og molekylærbiologer med interesse for Ras/MAPK-signalveien. Den bør finnes på alle barneavdelinger og medisinskgenetiske avdelinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media