Selvutvikling og tilheling gjennom kreativitet

Kari Rød Om forfatteren
Artikkel

Berg-Frykholm, A.

Självbilder

215 s, ill. Uppsala: Bokförlaget Bergsäker, 2008. Pris SEK 350

ISBN 978-91-633-2659-2

Overordnet målgruppe er alle med interesse for terapeutiske prosesser i et menneskes liv. Boken kan derfor leses fra både et faglig og/eller personlig ståsted. Forfatteren er journalist med egen erfaring fra bildeterapi. Utgangspunktet er en rekke intervjuer med personer av ulik fagbakgrunn, men med det til felles at de bruker bilder i sitt arbeid med lidende mennesker. Langt de fleste av de intervjuede har formell utdanning i bildeterapi. Hver av intervjuobjektene presenterer terapihistorier i ord og bilder. Fokus er på hvordan samspillet mellom bildet, pasienten og terapeuten kan utvikles og til sist gi lindring og skape selvinnsikt.

De lidende er i et vidt spektrum; barn med atferdsvansker, flyktninger, rusavhengige, voksne med psykisk eller somatisk sykdom, døende. Mot slutten omtales utdanning, visjoner og forskning innen bildeterapi – spørsmål rettet til lærekrefter ved ulike utdanningssteder innen bildeterapi i Sverige. Journalistens undersøkende, nyfikne blikk er tydelig – fordypet av forfatterens personlige kjennskap til bildeterapi. Ikke minst utgjøres boken av de mange lidendes vilje til å dele egne historier og bilder. Den er lettlest og rikt illustrert, bildene bevegende og av god kvalitet. Forsiden har en innbydende layout, med en tittel som vekker interesse. Boken er først og fremst skrevet med en stor respekt for hvilke iboende muligheter for endring som finnes i mennesket – og som slipper til gjennom det skapende. Det er ingen lærebok i bildeterapi, selv om det i teksten finnes gjemt «godbiter» som viser hvordan man kan arbeide med bilder. Forfatteren uttrykker i forordet et ønske om å gjøre bildeterapi lettfattelig og kunne spre kunnskap om metodens sprengkraft og uendelige muligheter. I tillegg gir den også en oversikt over fagmiljøets visjoner og status i forhold til forskning innen bildeterapi i Sverige. Dette er forhold tett opp mot våre egne her i Norge. Boken anbefales i forhold til målgruppe og intensjon.

Anbefalte artikler