Klassiker i ny drakt

Bente M. Bergersen Om forfatteren
Artikkel

Høiby, N

Skinhøj, P

Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin

Almen del. 115 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2009. Pris DKK 200

ISBN 978-87-7749-546-5

Målgruppen er medisin-, odontologi- og humanbiologistudenter, veterinærer, tannleger og leger med interesse for mikrobiologi.

 Dette er en lettlest bok med gode illustrasjoner og tabeller. Detaljert bakgrunnsstoff er atskilt i egne rubrikker for spesielt interesserte. Etter en 20 siders innledning følger de øvrige 80 sider under overskriften Bakteriologi. Her får vi en klassisk innføring om celleveggstrukturer, flageller, toksiner og plasmider. Etter hvert kommer en del basale formler og kaskader (Krebs’ syklus, fermentering av pyrodruesyre) som først og fremst lokker frem ulne minner fra studietiden, men som vel hører med. Avsnittet om molekylær diagnostikk (PFGE, PCR-RFLP, RAPD, MLST) er desto mer inspirerende og gir en nyttig oppdatering også for klinikere. Kapitlet om bakteriologisk diagnostikk er praktisk og passe detaljert med bl.a. tabell for identifisering av Enterobacteriaceae. Deretter kommer et avsnitt om hvordan de ulike antibiotika virker og et illustrert og godt avsnitt om antibiotikaresistens. Boken avsluttes med et eget kapittel om desinfeksjon, inkludert en praktisk nyttig tabell over kjemiske desinfeksjonsmidler og deres fordeler og ulemper.

Kort oppsummert er dette en god bok om bakteriologi og antibiotika tilpasset målgruppen, men med et meget misvisende navn. Her finnes lite om klinisk infeksjonsmedisin. Det står litt om langvarig feber, litt om systemisk inflammatorisk respons-syndrom (SIRS), og noe veldig generelt om empirisk behandling av feber. Innen mikrobiologien glimrer virus og sopp med sitt fravær. Hvis de danske herrer hadde beholdt bokens opprinnelige tittel «Basal og Klinisk Mikrobiologi» ville innholdet i stor grad imøtekommet forventningene.

Anbefalte artikler