Godt om inneklima

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Aas, K.

  Godt inneklima

  Håndboken for hjemmet. 302 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-02-29065-8

  De senere årene har det vært stadig økende oppmerksomhet på inneklima. Økt kunnskap har gjort det viktig å erkjenne at inneklima er viktig for både helse og trivsel. Det er imidlertid mange aktører på banen, og for folk flest kan det være forvirrende å finne ut av hvor man skal hente nyttig informasjon.

  Kjell Aas er en kjent og dyktig fagperson innenfor det norske inneklimafeltet. Her har han skrevet en bok som nok først og fremst er beregnet på personer som ikke har mye kunnskap om feltet fra før. Forfatterens innfallsvinkel er preget av hans lange yrkesliv som kliniker og rådgiver overfor barn med astma og deres foreldre. Han ønsker å formidle viktig kunnskap om kroppens reaksjoner samtidig som han gir praktiske råd om hva man kan gjøre for å bedre forholdene i barns innemiljøer for at de skal bli mindre belastet med uheldige påvirkninger. Bokens fortrinn er at Kjell Aas ser dette komplekse feltet fra pasientenes side.

  Forfatteren går grundig til verks. Innledningen er en generell og leservennlig gjennomgang av en del begreper og temaer, som hvorfor inneklimaet er viktig, kroppens interaksjoner med de kjemiske stoffene vi kan eksponeres for, belastninger og tålegrenser samt overfølsomhet og allergi. Videre omtaler han begreper som miljøintoleranse og miljøhemning, som i stor grad er subjektive tilstander der entydige medisinske diagnoser ikke er mulig å stille. Dette omtales på en ryddig måte. Hvordan man skal håndtere denne type symptomer er nok omstridt i fagmiljøene, men forfatterens synspunkter er et nyttig innspill til hvordan man kan se på slike tilstander. En liten innvending er at denne delen blir noe omfattende før man kommer videre til selve inneklimaproblematikken. På den annen side angir forfatteren at boken ikke behøver å leses fra perm til perm, men at man heller leser de temaene man interesser seg mest for.

  Videre omtales de vanligste inneklimaforhold, bl.a. fukt, muggsopp og partikkelforurensning, som for en del kan forårsake helseplager eller nedsatt trivsel, og hvilke tiltak man kan gjøre for å bedre inneklimaet. Det siste inkluderer såkalt kvalifisert skjønn, en metode forfatteren har utviklet for å kunne med relativt enkle midler vurdere inneklimaforhold på et gitt sted. Videre inneholder boken råd om bl.a. rengjøring, ventilasjon, bruk av luftrensere og ev. nytte av inneklimamålinger, vedlikehold, oppussing og nyanskaffelser. Samlet sett synes jeg temaene er behandlet på en grundig og lettlest måte. Boken kan derfor anbefales til dem som vil ha en innføring i inneklimaproblematikk og mulige løsninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media