Vil begrense tilgangen på tobakk

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Det er bred støtte i hele befolkningen om tiltak som vil gjøre det vanskeligere å få kjøpt tobakk.

– Det er gledelig at befolkningen stiller seg positive til tiltak som vil begrense tilgjengeligheten på tobakk uavhengig politisk tilhørighet og uavhengig hvor i landet man bor. Forslagene som Tobakksfritt, Legeforeningen og Helsedirektoratet har foreslått, er gode og viktige folkehelsebidrag, sier Tore Sanner, professor ved Institutt for kreftforskning og leder i Tobakksfritt.

Det er Respons Analyse som har gjennomført en landsomfattende opinionsundersøkelse om befolkningens røyke- og snusvaner og om salg av tobakksvarer. Man har bedt om tilbakemelding på to konkrete folkehelsetiltak som vil redusere tilgjengeligheten på tobakk. Det ene tiltaket innebærer å heve aldersgrensen fra 18 til 20 år. Det andre tiltaket går ut på å redusere antall utsalgssteder. Begge tiltakene møter positiv støtte i befolkningen, med henholdsvis 50 % som støtter heving av aldersgrensen og 60 % som støtter reduksjon i antall utsalgssteder.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/154831.0

Anbefalte artikler