Mange vedtak om styrket faglighet

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Forslag om endrede Spesialistregler i generell kirurgi og indremedisin.

Et forslag fra norsk urologisk forening om omgjøring av urologi til hovedspesialitet, ble avslått. Landsstyret vedtok å be sentralstyret om å nedsette en arbeidsgruppe for utredning av situasjonen mht. faglig utvikling i de kirurgiske spesialiteter. Gruppen skal se på behovet for vaktsystemer i generell kirurgi og innbyrdes relasjon mellom kirurgiske spesialiteter med hensyn til vaktbehov.

Landsstyret vedtok å anbefale overfor Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet at det skal opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

Det ble videre vedtatt forslag til endringer innenfor spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri. Endringene innebærer at legen i spesialisering gjennom hovedutdanningen ved barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner, skal motta regelmessig individuell veiledning hos spesialist i barne- og ungdomspsykiatri minst to timer per uke, til sammen 210 timer. Den individuelle veiledningen skal inkludere minst 40 timers regelmessig veiledning i psykoterapi av barn og unge. Psykoterapiveiledningen skal være gitt av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi med erfaring med psykoterapi med barn og unge.

Landsstyret vedtok også å anbefale endrede spesialistregler i generell kirurgi og indremedisin overfor Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet.

Akuttmedisinske spesialiteter

Regelendringen i de to store spesialitetene innebærer å gjøre fagene til mer akuttmedisinske spesialiteter og sikre breddekompetanse og vaktkompetanse. Både endringer i tjenestekrav, kurskrav og prosedyrekrav understreker dette. Samtidig er departementets vedtak fra 2005 om nedkorting av utdanningstid til 6,5 år, innbakt i forslagene.

Et forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi ble vedtatt utsatt, da den tidligere pålagte utredningen om grenseoppgang mot tilgrensende fag ikke er gjennomført. En slik utredning må gjennomføres før videre behandling av spørsmålet om navneendring. Sentralstyret ble bedt om ta initiativ til et slik utredningsarbeide.

Et annet viktig forslag som ble vedtatt fremmet overfor helsemyndighetene, er forslaget om opprettelse av kompetanseområder i tillegg til de formelle spesialitetene. Kompetanseområder er ment å skulle baseres på minst tre eksisterende spesialiteter.

Anbefalte artikler