Første gang i nye roller for flere

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Geir Riise. Foto Lisbet T. Kongsvik

Generalsekretær Geir Riise deltok på sitt første landsstyremøte. Han syntes det var et spennende møte og en meget engasjert og kunnskapsrik forsamling som drøftet helsepolitikk og faglige spørsmål. – Det som imponerte meg, var det grundige, tunge faglige engasjementet som jeg så i debattene. Det tegner godt for Legeforeningen i de kommende årene, sier en fornøyd generalsekretær.

Bjørn Martin Aasen (t.v.) og Terje Vigen. Foto Lisbet T. Kongsvik

Møteleder Bjørn Martin Aasen fikk i år en ny makker på dirigentbordet. Anne Mathilde Hanstad måtte melde avbud på grunn av sykdom i familien, og da valgte landsstyret tidligere generalsekretær Terje Vigen som møteleder sammen med Aasen. Disse to klarte brasene med å holde styr på delegatene på en utmerket måte.

Rådet for legeetikk

Trond Markestad. Foto Lise B. Johannessen

Trond Markestad er gjenvalgt som leder av Rådet for legeetikk. Ny nestleder er Karsten Hytten. Øvrige medlemmer er Ellen Økland Blinkenberg, Anne Mathilde Hanstad og Gunnar Skipenes. Varamedlemmer er Kristin Offerdal og Ole F. Norheim. Det nye rådet tiltrer 1.1. 2010.

Anbefalte artikler