Les mer om ...

Artikkel

Kirurgi via kroppens naturlige åpninger

Ved transluminal endoskopisk kirurgi benyttes kroppsåpninger, som munn, vagina, urethra og anus som tilgang. Om teknikken gir mindre smerter, adheranser og kortere rekonvalesens enn laparoskopisk kirurgi, gjenstår å se. Det er mange tekniske utfordringer knyttet til kroppsåpningsbasert transluminal kirurgi, og foreløpig bør metoden kun anvendes på pasienter innenfor godkjente, kliniske studier.

Kirurgi via kroppsåpninger

Operasjoner uten arr

Sosiale ulikheter i dødelighet

Ifølge en europeisk studie er det fortsatt relativt store sosiale ulikheter i dødelighet i velferdsstaten Norge. Sosiale ulikheter i livsstil er nok den viktigste forklaringen, hevdes det på kronikkplass, hvor resultatene fra studien drøftes.

Fortsatt stor sosial ulikhet i dødelighet i Norge

Fremtidig sykefravær ved muskel- og skjelettplager

En stor del av sykepengeutbetalingene i de nordiske landene begrunnes med smerter og plager fra muskel- og skjelettapparatet. Resultater fra Helseundersøkelsen i Hordaland tyder på at slike plager er en uavhengig prediktor for senere høyt sykefravær og at risikoen er størst ved utbredte smerteplager.

Ikke hvorvidt, men hvor mange

Muskel- og skjelettplager og fremtidig sykefravær

De «usynlige» plagene etter hjernehinneblødning

Økt trettbarhet, initiativløshet, svekket hukommelse og konsentrasjonsevne er ikke uvanlig etter gjennomgått subaraknoidalblødning, selv om det ikke foreligger åpenbare nevrologiske sekveler. I spalten Personlige opplevelser beskriver Asbjørn Rotevatn redusert tempo og stresstoleranse og vansker med å komme tilbake på jobben. Han reiser spørsmålet om kognitive funksjoner rutinemessig bør kontrolleres etter subaraknoidalblødning.

En dramatisk sykdomsopplevelse

«Så heldig du har vært!»

Høysensitivt C-reaktivt protein og hjerte- og karsykdom

Betennelse spiller en sentral rolle ved aterosklerotisk karsykdom, og kroniske betennelsessykdommer og akutte infeksjoner er forbundet med økt risiko for hjerte- og karhendelser. Ved moderne metoder kan man måle svært lave verdier av C-reaktivt protein (CRP). Slikt høysensitivt CRP kan predikere risiko for hjerte- og karsykdom, men bruk av metoden som risikomarkør er omdiskutert.

Inflammasjon og C-reaktivt protein ved hjerte- og karsykdom

Tvilsom CRP- og statinstudie

Anbefalte artikler