Forekomst av resistent tuberkulose

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Byrden av multiresistent tuberkulose er høyest i Kina og det tidligere Sovjetunionen – der det er vesentlig flere tilfeller enn i i-land. Det viser den fjerde runden av Verdens helseorganisasjons Global Project on Anti-Tuberculosis Drug Resistance Surveillance (1), som inkluderte data fra mer enn 90 000 pasienter i 83 land og regioner i perioden 2002 – 07.

Standardisert innsamling av data gjorde det mulig å sammenlikne landene. Hivstatus ble også registrert når det var mulig.

For nye tilfeller av tuberkulose fant Abigail Wright og medarbeidere en median prevalens av resistens på 11 %. Prevalensen av multiresistent tuberkulose varierte fra 0 % i åtte land til 7 % i to provinser av Kina og 7 – 22 % i ni land i det tidligere Sovjetunionen. I Moldova var prevalensen 19 % og i Baku, Aserbajdsjan, var den 22 %. I i-land var prevalensen av multiresistent tuberkulose blant nye tilfeller vesentlig lavere – 2 % i Tyskland og mindre enn 1 % i Storbritannia, Nederland og New Zealand.

Resultatene viser at av de rundt en halv million nye tilfellene av multiresistent tuberkulose i 2006 var 50 % i India og Kina, og 86 % av tilfellene var fra 27 land. Landene i Amerika, Vest- og Sentral-Europa og Afrika rapporterte lavest prevalens av multiresistent tuberkulose. Ifølge artikkelen i The Lancet står landene i det tidligere Sovjetunionen overfor en alvorlig epidemi med den høyeste prevalensen av multiresistent tuberkulose som er rapportert i løpet av 13 år med verdensomfattende datainnsamling.

Anbefalte artikler