Nye løsninger ved nyretransplantasjon

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Nyretransplantasjoner fra frivillige donorer til fremmede mottakere kan redusere ventetiden på friske nyrer. Men i Norge er forholdene små, og ventelistene heldigvis korte.

Alternativet til å stå på venteliste for nyretransplantasjon er å ha et familiemedlem som donor. Hvis potensiell donor ikke er blodgruppeforlikelig, har man i noen land et system der donor og mottaker kobles sammen med et annet par i samme situasjon. Operasjonene må skje samtidig, fordi det ellers hender at den ene donoren trekker seg etter at den første transplantasjonen er ferdig.

En artikkel i The New England Journal of Medicine beskriver et alternativ til slike parede løsninger: En altruistisk donor, dvs. en levende donor som vederlagsfritt gir fra seg et organ til en fremmed, starter en kjede (1). Mottakerens «donorpartner» gir sitt organ til en annen pasient, hvis partner gir sin nyre til en tredje osv. Løsningen sikrer at ingen blir uten donor dersom én trekker seg. I dette tilfellet klarte man å gjennomføre en slik donorkjede med hele ti vellykkede transplantasjoner.

– I Norge bruker vi ikke bytte av giver på denne måten, sier seksjonsoverlege Per Pfeffer ved Transplantasjonskirurgisk seksjon, Rikshospitalet. Hvis noen skal gi et organ til et menneske utenom familien, skal de være ukjente for hverandre. Det er nesten umulig i et land med bare ett transplantasjonssenter. Vi bruker heller ikke altruistiske donorer. Man må være veldig sikker på at en person frivillig vil la seg operere for å gi til en ukjent, og det er verken ønskelig eller juridisk mulig å kunne hindre en donor i når som helst å kunne trekke seg fra operasjonen.

Norge har kortere ventelister enn USA og de aller fleste land. På grunn av en økende andel eldre i befolkningen og flere med livsstilssykdommer, vil behovet for nyretransplantasjon øke. Vi kan nå fjerne blodgruppeantistoffer og gjennomføre transplantasjoner der det tidligere var umulig. Vi har gode erfaringer med denne løsningen og unngår de mer kompliserte regimene, sier Pfeffer.

Anbefalte artikler