()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Landsstyremøtet i Bodø

  Landsstyremøtet i Bodø

  Kvalitet er et viktig stikkord for årets landsstyremøte i Bodø 3. – 5. juni, der blant annet samhandlingsreformen og spesialisthelsetjenesten står på dagsordenen. I dette nummer av Tidsskriftet har vi samlet relevante artikler. Du kan blant annet lese om spesialisthelsetjenestens historie, samhandling i ambulansetjenesten og om de to presidentkandidatene.

  Samhandling

  Samhandling mellom ambulansearbeider og legevaktlege

  Kvalitet i helsetjenesten – hva menes egentlig?

  Styrk fag og kvalitet i sykehusene!

  Samhandling – den ny vin eller keiserens nye klær?

  Spesialistutdanningens historie

  Fra presidenten: Legeforeningen viker ikke på kvalitet!

  To presidentkandidater

  Mange gode kandidater

  Sentrale politikere på landsstyremøtet

  Bodø-reglene 1965

  Manglende modning av myokard

  Manglende modning av myokard

  Dysfunksjon av venstre ventrikkel skyldes i noen tilfeller en feil i embryogenesen, med manglende modning av venstre ventrikkels myokard. Tilstanden kan føre til hjertesvikt, systemiske tromboembolier og alvorlige ventrikulære embolier. Diagnosen stilles ved bruk av todimensjonal ekkokardiografi og/eller MR-undersøkelse av hjertet.

  Manglende modning av venstre ventrikkels myokard

  Akutt syk i Distrikts-Norge

  Akutt syk i Distrikts-Norge

  I perifere og spredt bebygde områder er ambulansehelikoptrene viktig for helsetilbudet. En undersøkelse fra indre Helgeland viser at luftambulansens pålitelighet var god om sommeren, men at under halvparten av nødvendige oppdrag kunne gjennomføres i vintermånedene. Dårlig ambulansedekning i deler av landet bør få konsekvenser for drift og organisering av helsetjenesten, mener forfatterne.

  Hold beina på bakken

  Luftambulansens pålitelighet – en undersøkelse i tre kommuner på Helgeland

  Kreftpasienter i arbeidslivet

  Kreftpasienter i arbeidslivet

  I 2007 fikk 25 000 nordmenn en kreftdiagnose, hvorav om lag 8 000 var i arbeid. Likevel finnes begrenset kunnskap om kreftpasienters erfaringer i arbeidslivet. Effektive behandlingsmetoder har vært vektlagt innen klinisk kreftforskning. Bør vi øke oppmerksomheten omkring pasientenes arbeidsevne?

  Hvordan greier kreftpasienter seg i arbeidslivet?

  En sjelden kreftform

  En sjelden kreftform

  Storcellet granulær lymfocytt-leukemi er en sjelden sykdom. Ved Rikshospitalet fikk 52 pasienter diagnosen over en seksårsperiode. Om lag to av tre pasienter hadde sykdomsrelaterte symptomer. Uforklarte cytopenier bør gi mistanke om denne kreftformen, slik at de som trenger det raskt kan få enkel og effektiv behandling.

  Storcellet granulær lymfocytt-leukemi

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media