Var du helsearbeider i Nord-Norge 1945 – 70?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Da ønsker vi oss en tekst av deg !

  «Etter avsluttet kontordag på et av stedene i kommunen skulle doktorbåten til å legge fra kai. På kaikanten fikk jeg øye på en eldre, meget blek mann som sto og så på meg. Jeg ba mannskapet om å vente litt, klatret opp på kaia, og snakket til mannen. Jo han ville gjerne snakke med doktoren. Han var blitt så slapp og kortpusten. Hadde jeg bedt ham om å komme om bord hadde han trolig falt i vannet. Det var ganske langt til det stedlige doktorkontoret, og enda lenger til der han bodde. Ting tydet på blodtap fra tarmen. Han syntes det var greit med en kort undersøkelse bak et sjøhus på kaia. Da jeg eksplorerte ham pr. rectum gikk jeg rett inn på en tumor. Han ble omgående innlagt i Tromsø og operert.»

  Undertegnede har tatt initiativ til å samle tekster som beskriver arbeidet i primærhelsetjenesten i Nord-Norge i perioden 1945 – 70. Vi tar ikke sikte på å innhente data som kan gi grunnlag for vitenskapelig bearbeiding, men ønsker å gjøre tekster som skildrer det daglige arbeidet tilgjengelig for nye kohorter av helsepersonell, medisinskhistorisk interesserte og folk med særlig interesse for vår nordligste landsdel. Det gjelder å kaste lys over rutiner, trivialiteter og drama, sykdomspanorama, særtrekk ved befolkningen, kommunikasjon og forhold til den spesialiserte helsetjenesten og sykehusene.

  Primært tenker vi oss at leger vil kunne ha mye interessant å fortelle, men vil også med glede ta imot bidrag fra jordmødre, sykepleiere og andre som vil kunne utfylle bildet – dog med fokus på primærhelsetjenesten. Tekstene vil kunne brukes som utgangspunkt for diskusjoner om målsetting og innhold i helsetjenestestudiene.

  Vi har noe stoff per i dag, som består av legeminner fra de første etterkrigsårene, men vi er sikre på at det rundt om i skrivebordene ligger mange tekster som bør tilgjengeliggjøres, kanskje etter anonymisering. Særlig vil det være interessant å få inn brev som skildrer arbeidet og hverdagen i helsevesenet og som redigert i samforstand med eierne vil utgjøre viktige bidrag til dette prosjektet.

  Vi mottar selvfølgelig gjerne tekster som forteller noe om lokale reaksjoner på helsepersonell utenfra, som kunne ha problemer med å forstå den lokale kulturen. Men særlig håper vi at helsevesenets veteraner nedtegner sine minner fra de utfordringer som de møtte i Nord-Norge i sin ungdom.

  Vi må sette fristen for innsending av bidrag til 15. oktober 2009. Når vi får oversikt over materialet, vil det bli etablert en redaksjonskomité, som vil ha de vanlige redaksjonelle rettigheter.

  Send bidrag til: Christian Fangel, Bakkeveien 4, 0281 Oslo.Telefon: 22 51 90 84, e-post: chr-fang@online.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media