Skatologisk lommeparlør

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Valeur, J

  Berstad, A.

  Inspeksjon av feces

  En praktisk tilnærming. 16 s, tab, ill. Oslo: Tidsskrift for Den norske legeforening, 2009. Pris NOK 50 (inkl. porto). Selges kun hos Studia

  ISBN 978-82-8071-193-9

  Dette heftet tar for seg noe som det tas for gitt at våre klinikere kan, men som det i svært varierende grad blir undervist i, iallfall i det medisinske studium. «Kontakt»-diagnostikk av feces tilhører de ferdighetene som fort kunne gått enda dypere i glemmeboken. Nettopp derfor er det forbilledlig at forfatterne tar seg bryet med å systematisere de viktigste momentene omkring denne undersøkelsen.

  Heftet tar kort for seg enkelte anamnestiske momenter knyttet til avføring, deretter gjennomgås de ulike aspektene ved inspeksjon og øvrig klinisk vurdering av avføringsprøver. Mikroskopi eller andre fecesanalyser er ikke tatt med.

  Boken er svært kortfattet, på grensen til knapp. Dette skyldes primært et svært fokusert temavalg. Slik sett kommer poengene godt frem. Samtidig kunne heftet jo vært brukt til å knytte noen flere kommentarer til for eksempel de sykdommene som nevnes, og til øvrige fecesanalyser. Antallet illustrasjoner er også begrenset, og ideelt sett kunne enda flere fotografier av eksempelbekken vært å foretrekke (så underlig det enn høres ut).

  Likevel er dette langt på vei et enestående lite eksempel på et hefte som vil være til stor nytte for våre nybakte klinikere, ikke minst som en påminnelse om hvor mye informasjon som kan hentes fra kilder vi fort kunne gått aldeles glipp av.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media