Praktisk håndbok om rettigheter

Anne Kathrine Sebjørnsen Om forfatteren
Artikkel

Hotvedt, M

Syse, A.

Barn ventes

Rettigheter for småbarnsforeldre. 173 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 320

ISBN 978-82-05-38961-8

Målgruppen er vordende og nybakte småbarnsforeldre, og rettigheter fra svangerskapet og gjennom barnets tre første leveår blir omtalt. Forfatterne er juridiske eksperter i det aktuelle fagfeltet og benytter også egne erfaringer som foreldre. Boken er oppdatert i forhold til aktuelle lovverk og stønadssatser fra januar 2009.

Dette er først og fremst en praktisk håndbok der man kan lete frem svar på de spørsmål som måtte melde seg når man forsøker å finne frem i en jungel av rettigheter og begrensninger som nybakte foreldre. Det første kapitlet er viet en klargjøring av juridiske og medisinske termer som brukes samt informasjon om fastsettelse av foreldreskap og foreldreansvar. De neste kapitlene tar for seg en rekke temaer knyttet til det å bli foreldre, som økonomiske stønader, rettigheter i arbeidslivet og diskrimineringsvern, mens det avsluttende kapitlet klargjør regler i forhold til ulike temaer som tilpasning på arbeidsplassen, folketrygdytelser og samlivsbrudd. Lurer du på om du har rett til fri med lønn for å gå til svangerskapskontroll eller om far har rett til fri fra jobben for å være med, er dette konkrete spørsmål som besvares. Dette er altså ikke en lærebok som skal leses fra perm til perm, men den har mer karakter av et oppslagsverk.

Min vurdering er at dette kan være en nyttig håndbok for foreldre som strever med å orientere seg i forhold til sine rettigheter. Kanskje er det et godt alternativ til å forsøke å få svar direkte fra NAV i disse dager? Temaene er konkret og oversiktlig dekket, og det er lett å finne frem i boken. Hvert kapittel har friske illustrasjoner, og de ulike problemstillingene klargjøres greit ved bruk av konkrete eksempler. Det er likevel ikke nødvendig å ha den i hyllen på legekontoret, selv om den kan være grei å slå opp i for å finne ut av forskjellen på omsorgslønn og pleiepenger.

Anbefalte artikler