Oppdatert om kreft på norsk

Ellen B. Pedersen Om forfatteren
Artikkel

Kåresen, R

Wist, E

Kreftsykdommer

En basisbok for helsepersonell. 3. utg. 441 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 585

ISBN 978-82-05-38485-9

Nå kommer ny utgave av en meget ettertraktet bok. 1. utgave kom i år 2000. Rask medisinsk og teknologisk utvikling innen feltet ga behov for ny utgave i 2004. Denne inneholdt de nødvendige oppdateringer og bygde for øvrig i hovedsak på forrige utgave.

3. utgave er altså klar. Den er topp oppdatert, både på utredning, behandling og oppfølging av de aller fleste kreftsykdommer.

Boken er på norsk og dermed meget godt tilgjengelig. Språket er lett, tydelig og faktapreget. Den er systematisk lagt opp, tar for seg organområder i rekkefølge og belyser de fleste undergrupper av krefttyper i hvert organfelt.

Hvert kapittel er bygd opp med beskrivelse av kreftform, forekomst og utbredelse samt stadieinndeling. Deretter omtales symptomer, utredning og diagnostisering, behandling, oppfølging og etterkontroller samt prognose.

Forfatterne går igjennom nye behandlingsformer, alternativ behandling og viktig informasjon som bør formidles til pasienten. Pasienten presenteres som et helt menneske, med de behov dette medfører.

Leseren kan gå direkte inn i faktaboksene for å finne konkret informasjon, i tillegg til at det er mange, gode og informative bilder av tilstander.

Målgruppen er allmennleger og andre i sektoren som har behov for lett tilgjengelig og oppdatert informasjon. I tillegg vil den være et godt læreverk for studenter.

Denne boken er vel verdt investeringen og egner seg på ethvert legekontor.

Anbefalte artikler