Manual for kognitiv atferdsterapi ved autisme og angst

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Attwood, T.

  Asperger syndrom

  Høytfungerende autisme og beslektede vansker. Å utforske følelser: Kognitiv atferdsterapi for atferdsmestring. 79 s, ill. Stavanger: Hertervig forlag, 2009. Pris NOK 175

  ISBN 978-82-8216-116-9

  Dette arbeidsheftet beskriver et strukturert behandlingsprogram for angstlidelser hos barn med autisme og autismeliknende lidelser. Målgruppen er stor: lærere, logopeder, ergoterapeuter, foreldre og andre terapeuter. Heftet består av en introduksjon og et arbeidsprogram eller manual med instruksjoner. Manualen beskriver et strukturert behandlingsprogram for angstlidelser, i alt seks trinn i en kognitiv atferdsterapeutisk intervensjon som har som mål å øke disse barnas kognitive kontroll over følelser. Programmet er laget for små grupper med barn (alder 9 – 12 år) med diagnosen Aspergers syndrom, men kan tilpasses ungdom og voksne og brukes i individuell terapi. Introduksjonen gir bakgrunnsinformasjon både om programmet, om kognitiv atferdsterapi, teoretisk forståelse og forskning på effektivitet av programmet.

  Forordet er skrevet av oversetteren. I introduksjonen er det uklart hva som er oversettelse av forfatterens egne formuleringer og hva oversetteren har selvstendig ansvar for. Enkelte referanser er til norske forfattere der det burde vært til originallitteratur, likeens absolutte påstander om fenomener uten kildereferanse. Dette svekker denne delen av arbeidsheftet. Manualen er oversiktlig, med gjennomgang av alle seks sesjoner og greie instrukser knyttet til den enkelte sesjon.

  Manualen er et praktisk verktøy for alle som har med mennesker med autisme eller liknende tilstander å gjøre. Den bygger på gjeldende kunnskap om hvilke kognitive vansker disse barna strever med og omsetter denne kunnskapen til modifiserte behandlingstiltak i tråd med forskningsbasert kunnskap om hva som er virksom behandling ved mentale lidelser.

  Det finnes også en tilsvarende manual for sinnemestring i tillegg til denne for angstmestring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media