Koffert for nevromotorisk testing av barn og unge

Einar Bryne Om forfatteren
Artikkel

Andrup, G

Gjærum, B

Janson, H.

NUBU 4 – 16

Nevromotorisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til 16 år. 164 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 5 990

ISBN 978-82-15-01225-4

NUBU 4 – 16 er et testbatteri for motoriske ferdigheter og tvetydige nevrologiske tegn (soft neurological signs) hos barn og unge 4 – 16 år. Slike tester er et viktig tilleggsredskap for å avdekke subtile nevromotoriske avvik og har lenge vært benyttet av leger og tverrfaglig personell i blant annet barne- og ungdomspsykiatrien og habiliteringstjenesten, men man har savnet norske normer.

Forfatterne har gjort et stort arbeid for normering av denne testen. NUBU 4 – 16 er basert på undersøkelse av 272 antatt friske barn i Oslo. Forfatterne har satt en grense for patologi ved de laveste 15 % skår for normalbefolkningen ved de ulike alderstrinnene.

NUBU 4 – 16 består av tre deler: test av tvetydige nevrologiske tegn, motorisk test og beskrivelse av nevrologisk legeundersøkelse. Kofferten med testutstyr inneholder to bøker (testmanual og dokumentasjon), DVD, skåringsskjema og utstyr som sakser, stoppeklokke, målebånd o.l.

Det gjennomgås historikk og referanser for både tidligere tester og for denne. Referanselisten er fyldig og er hentet fra tidsskrifter innen barnemedisin, psykiatri, psykologi og fysioterapi. Språket er godt og lettlest i begge bøkene. Testmanualen er tydelig i oppgaver, hva som skal observeres og mål for undersøkelsene, og den er også bruksvennlig innbundet.

Det vedlagte skåringsprogrammet på DVD for de motoriske oppgavene er nyttig. Instruksjonene er gode, med behagelig filming, tydelige instruktører og akseptabel lyd. Undertegnede savner en noe bedre skriftlig forklaring av testene, eventuelt en sidehenvisning til manualen for den aktuelle testen. Beskrivelsen av øvelsen og av alderstrinnet forsvinner for raskt i bildet. Jeg savner også en lenke fra den aktuelle testen på DVD til både dokumentasjon og manual, slik at man raskt kunne fordypet seg.

Musikken som angir pauser og emneskifte på DVD-en, har et komisk preg som gir assosiasjoner til «tøy og bøy» på NRK radio fra tidligere dager. Bøkene inneholder mange skrivefeil og en del feilbruk av medisinsk terminologi. Det sistnevnte gjør at man får inntrykk av at leger ikke er hovedmålgruppen. Det er synd, for testbatteriet kan være et viktig redskap for leger som utreder barn med utviklingsforstyrrelser. Testen bør finnes ved institusjoner som tverrfaglig utreder barn og unge med utviklingsavvik innen de aktuelle områder. Prisen på nesten 6 000 kroner synes høy, spesielt med tanke på at man anbefaler kurs for å lære bruken av testene.

Anbefalte artikler