Nye smerteretningslinjer

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen presenterte i april en ny veileder i smertebehandling.

Rae Frances Bell. Foto Knut E. Braaten

– De nye retningslinjene skal sikre adekvat diagnostikk og behandling, uavhengig av geografi og ressursfaktorer. Vi håper veilederen vil være til god hjelp i legenes hverdag og ikke minst at den kan gi pasienter en bedre livssituasjon, selv ved alvorlige smertefulle tilstander, sier Rae Frances Bell, som har ledet gruppen som utarbeidet de nye retningslinjene på oppdrag for Legeforeningen. Bell er seksjonsoverlege ved Smerteklikken ved Haukeland universitetssykehus.

Smerte deles vanligvis inn i akutt smerte, kronisk smerte og smerte ved kreft.

– Ved smertebehandling er det spesielt viktig med god diagnostikk, og smertebehandling er langt mer enn å foreskrive smertestillende medikamenter. Smertebehandling kan være alt fra medisinering, kirurgi og nerveblokader til akupunktur, trening og hypnose, forklarer Bell, og peker på at ved vanskelige smertetilstander trengs tverrfaglig tilnærming og høy kompetanse.

Under presentasjonen snakket Bell om sammenhengen mellom mat og smerte og viste bl.a. til fersk forskning på forsøksdyr hvor såkalt polyaminfattig kost reduserte nervesmerte.

– Ytterligere kliniske studier om dette hvor vi jobber med å få til et samarbeid mellom norske og franske forskere, er på trappene. Studier på rotter viser også at soyaholdig kost forebygger smerte etter nerveskade, sier Bell.

Ellen Jørum ved Klinisk nevrofysiologisk seksjon, Rikshospitalet, snakket om hvordan nervesmerter arter seg, mens Borrik Schjødt, psykolog ved Smerteklinikken, Haukeland universitetssykehus, tok for seg smertebehandling fra et psykologisk ståsted. Ren hypnose eller hypnoseteknikker kan i mange sammenhenger være effektiv smertebehandling. Jan Henrik Rosland, professor ved Sunniva klinikk ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, tilbakeviste mange av mytene om morfinens virkninger og bivirkninger ved behandling av kreftsmerter.

Ti fagmedisinske foreninger har bidratt i utarbeidingen av den nye veilederen som er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/id/153448.0

Anbefalte artikler