Fjerner 2 milliarder fra tobakksindustrien

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Regjeringen har tatt en viktig beslutning ved å utelukke investeringer i tobakksindustrien fra Statens pensjonsfond – Utlands portefølje, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

Etter en bred evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland legger Regjeringen nå opp til et mer aktivt og bredere perspektiv på den etiske forvaltningen. Hensyn til miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring skal i større grad integreres som relevante faktorer i hele arbeidet med forvaltningen av fondet.

Regjeringen vil at Statens pensjonsfond – Utland skal stå enda tydeligere frem i rollen som en ansvarlig investor. Finansdepartementet slutter seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), og vil delta direkte i flere internasjonale initiativer for å være med å sette dagsorden for hvordan hensyn til miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring kan ivaretas av finansielle investorer. Regjeringen klargjør at det overordnede målet for arbeidet som ansvarlig investor er å bidra til positive endringer når det gjelder bærekraftsspørsmål og selskapers atferd når det gjelder sosiale forhold, miljø og god selskapsstyring.

Av viktige nye tiltak som Regjeringen legger opp til er blant annet å utelukke tobakksproduserende selskaper fra porteføljen.

– Dette er i stor grad et resultat av det arbeidet en rekke organisasjoner har drevet overfor Regjeringen i dette spørsmålet. Det er et viktig signal til det internasjonale samfunn om at statlige fondsinvesteringer må utelukke investeringer i tobakksindustrien for å verne folkehelsen, sier Janbu.

Regjeringen gjennomførte i 2008 en evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland.

Anbefalte artikler