Om kanel og kanyle

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 3/2009 skriver Leiv M. Hove i en leder om «kannelerte skruer» (1). Jeg stusset litt over ordbruken og ønsker å komme med en liten kommentar.

  Vi forstår vel alle at det som menes, er en skrue som er gjennomhullet for å kunne tres over en ledepinne. På engelsk betegnes slike skruer som «cannulated» og det er mulig at forfatteren har fornorsket dette til «kannelerte». «Cannula» blir imidlertid oversatt til kanyle på norsk. Ordet kanyle er avledet av det latinske «canna» som betyr rør, eller lite rør. Definisjonen på en kanyle er ifølge Bokmålsordboka «1. Rørformet instrument (del) til å føre væske eller luft inn i eller ut av kroppen, eller 2. Nål på injeksjonssprøyte.»

  Ordet kannelere, som er beslektet med kanel, brukes derimot om det å lage kannelyre. Kannelyre er en beskrivelse for loddrett rifling på søyler. Dermed må vi vel kunne si at det blir feil å bruke uttrykket «kannelerte» skruer, og jeg vil foreslå at vi på norsk bruker uttrykket «kanylerte» om slike skruer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media