Tidsskriftets beste oversiktsartikkel 2008

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

De tre artiklenes førsteforfattere; fra venstre Jon Arne Søreide, Harald Vik-Mo og Trond Dehli. Foto Eline Feiring

Fire leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge står bak Tidsskriftets beste oversiktsartikkel i 2008 Utredning av anal inkontinens hos voksne. Trond Dehli (f. 1969), Stig Norderval (f. 1961), Rolv-Ole Lindsetmo (f. 1959) og Barthold Vonen (f. 1953) mottok prisen, som er på 20 000 kroner, under et møte for Tidsskriftets faglige medarbeidere nylig. Artikkelen beskriver utredning av anal inkontinens, en sykdom med høy prevalens i befolkningen, som fortsatt er tabubelagt. Ifølge juryen, som besto av Michael Bretthauer, Marte Walstad og Karen Helene Ørstavik, gir artikkelen mange konkrete, praktiske råd til nytte for legen. Den er i tillegg lettlest og godt illustrert med figurer og tabeller. Et egenutviklet flytdiagram gir god oversikt over den foreslåtte utredningsalgoritmen og oppgavefordelingen ved utredning av tilstanden mellom allmennlege og spesialist, heter det i begrunnelsen.

Det ble også delt ut en 2.- og en 3.-pris, hver på 5 000 kroner. Harald Vik-Mo (f. 1941), Morten Slette (f. 1952) og Knut Hegbom (f. 1951) fikk 2.-prisen for artikkelen Antitrombotisk behandling etter perkutan koronar intervensjon med stent. Juryen skriver at forfatterne, som har stor erfaring innen feltet, gir konkrete råd til leger som følger pasienter med koronarstenter. De gir også anbefalinger for håndtering av antikoagulasjon ved forskjellige inngrep og behandlinger – anbefalinger som vil være til stor praktisk nytte for mange leger og annet helsepersonell.

3.-prisen gikk til Jon Arne Søreide (f. 1950), Kristinn Eiriksson (f. 1967), Oddvar Sandvik (f. 1966), Asgaut Viste (f. 1947), Arild Horn (f. 1947), Gjermund Johnsen (f. 1952) og Jon Erik Grønbech (f. 1949) for artikkelen Kirurgisk behandling av levermetastaser fra kolorektal kreft. Artikkelen informerer om hvilke pasienter som bør velges ut for leverkirurgi, hvordan behandlingen gjennomføres og hvilken prognose pasienten har etter inngrepet.

Anbefalte artikler