Psykiske lidelser og voldsbruk

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Personer med psykiske lidelser bruker mer vold enn andre. Men sammenhengen er bare statistisk signifikant for dem som også er rusmisbrukere.

Illustrasjonsfoto Niclas Andersson/GV-Press/NordicPhotos

Forskerne intervjuet over 30 000 personer to ganger med 2 – 3 års mellomrom (1). Deltakerne ble klassifisert i grupper etter type psykiske lidelser (psykoser, alvorlige depresjoner og misbrukstilstander) og om de hadde brukt vold eller vært utsatt for voldshandlinger.

Resultatene viste at personer med alvorlige psykiske lidelser oftere enn andre utøvde vold, men at sammenhengen bare var statistisk signifikant når de også var rusmisbrukere. I multivariate modeller var det også kombinasjonen av alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk som var den sterkeste kliniske prediktoren for voldsbruk.

– Resultatene tyder på at det å ha en psykisk lidelse ikke i seg selv øker risiko for å utøve vold, sier avdelingsoverlege Terje Øiesvold ved Nordlandssykehuset. Men ved samtidig rusbruk og i de tilfellene der det har vært voldelige episoder tidligere, må vi tenke forebygging. Resultatene viser at psykologiske og sosiale stressfaktorer som vi faktisk kan påvirke, har betydning. Tiltak som for eksempel arbeid vil antakelig kunne gi økt livskvalitet og redusere bruk av vold. Arbeidsløshet fremkommer i studien som en mer robust prediktor enn samtidig rusbruk.

– Studien har én viktig begrensning: De sykeste pasientene, og de mest alvorlige voldsutøverne, som drapsmenn, har ikke deltatt. Disse kan vi derfor ikke si noe sikkert om, sier Øiesvold.

Anbefalte artikler