Antipsykotika øker risiko for hjertedød

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nyere antipsykotika gir økt risiko for plutselig død som følge av hjertestans. Risikoen er doseavhengig, og omtrent den samme som ved de eldre medikamentene.

  Den nye generasjonen antipsykotiske legemidler øker i bruk. Disse skal være forbundet med færre bivirkninger enn de eldre. En retrospektiv kohortstudie viser imidlertid at risikoen for plutselig hjertedød er den samme ved nyere medikamenter som ved de tradisjonelle (1).

  Forskerne sammenliknet nesten 45 000 brukere av nyere antipsykotika med like mange pasienter som hadde fått de eldre, og nesten 200 000 kontrollpersoner. Risikoen for plutselig hjertedød var doblet i forhold til kontrollgruppen for begge behandlingsgruppene. Den var også sterkt avhengig av dosering for både nyere og eldre medikamenter. Fordi plutselig hjertedød forekom sjelden totalt sett, betegnes risikoen som svak til moderat, avhengig av dose.

  – Dette er en godt gjennomført farmakoepidemiologisk studie av risikoen ved bruk av antipsykotiske medikamenter, sier professor Jørgen G. Bramness ved Senter for rus og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo. Den viser hvor viktig det er å gjøre fase 4-studier, altså studier som gjennomføres etter at medikamentene har vært i bruk en tid.

  Tilsvarende studier gjennomføres også ved Nasjonalt folkehelseinstitutt på grunnlag av data fra det norske reseptregisteret som ble opprettet i 2004. Vi sammenlikner også bivirkningene av nyere antipsykotika med de eldre. Med den kunnskapen vi allerede har, er vi ikke overrasket over resultatene av den amerikanske undersøkelsen.

  Rent praktisk viser resultatene at man bør ta EKG før start av behandling med antipsykotika. Ved forlenget QT-tid bør man redusere dosen eller skifte medikament, sier Bramness.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media