Les mer om ...

Artikkel

Psykisk smerte – fysisk skade

Selvskading er et heterogent fenomen og forekommer hyppig blant unge mennesker. Vansker med å regulere og sette ord på følelser kan føre til at den psykiske smerten uttrykkes fysisk. Atferden kan også være forbundet med skam eller uvirkelighetsfølelse. For noen er selvskading en måte å straffe seg selv på eller det kan være et signal til omgivelsene. I dette og neste nummer av Tidsskriftet belyses ulike aspekter ved selvskading gjennom bl.a. oversiktsartikler, pasienthistorier, intervju og bokanmeldelser.

Selvskading – et voldelig uttrykk

Å angripe egen kropp

Hva er selvskading?

Selvskading – hva gjør vi?

Kroppens tekster – selvskading i skjønnlitteratur

Å vere i livet

Legen som skalv på hendene mens han sydde

Innsiktsfullt om selvskading

En smittsom praksis

Kalprotektin – en inflammasjonsmarkør

Kalprotektin er et lite protein som finnes i nøytrofile granulocytter og som antas å være viktig i reguleringen av tarmfloraen. Forhøyede verdier kan måles i avføringen ved betennelse i tarmslimhinnen. Testen kan være nyttig for å skille inflammatorisk tarmsykdom fra irritabel tarm-syndrom og for å vurdere behandlingseffekt og forløp ved inflammatorisk tarmsykdom.

Måling av kalprotektin i feces

Færre sengeplasser i psykiatrien

Flere døgnplasser og polikliniske konsultasjoner var blant målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse. I stedet for en økning i antall sengeplasser har det skjedd en betydelig reduksjon. En forskyvning i retning av mer poliklinisk behandling kan ha gått utover meget syke pasienter med behov for innleggelse.

Opptrappingsplanen for psykisk helse – idealer og realiteter

Sikkerhetspsykiatrien trenger flere sengeplasser

Akuttmedisin i Utkant-Norge

Behandling av alvorlig syke eller skadede i felten kan by på spesielle utfordringer, som arbeid i fysisk vanskelige og utrygge omgivelser. I Austevoll kommune har man kartlagt akuttmedisinske hendelser i detalj, og resultatene presenteres i to artikler i dette nummer av Tidsskriftet.

Akuttmedisinsk handsaming i ein utkantkommune

Akuttmedisinske hendingar i ein utkantkommune

Et mindre vanlig leggødem

Hevelse i leggen er en vanlig klinisk problemstilling og kan ha mange forklaringer. I spalten Noe å lære av kan du lese om en kvinne i 60-årene som fikk bilateralt ødem og papillomatøse forandringer på foten. Tidligere sykehistorie var viktig for å stille diagnosen.

En kvinne med leggødem og arrforandringer

Hudforandringer som diagnostisk hjelpemiddel

Anbefalte artikler