Tanker omkring 70-årsregelen for fastlegehjemmel

Finn Erik Hustad-Johansen Om forfatteren
Artikkel

Jeg leste med stor interesse kollega Lars Myglands innlegg i nr. 1/2009 (1), hvor han fortalte om manglende støtte fra Legeforeningen. Jeg kjenner meg dessverre godt igjen og opplever at Legeforeningen ikke bryr seg om sine eldre medlemmer. Dette på tross av at vi i flere tiår trofast har betalt våre kontingenter og bidratt til utvikling og debatt innen våre ulike fagfelter.

Norge har i dag akutt behov for nærmere 3 000 fastleger, og mange legekontorer står tomme. Samtidig er det mange friske, erfarne eldre leger som gjerne vil arbeide som fastlege utover fylte 70 år. Som kjent utløper vår alminnelige autorisasjon ved fylte 75 år, dog med mulighet til på visse vilkår å søke forlengelse. Når det gjelder fastlegehjemmelen, har imidlertid Legeforeningen og KS «i sin visdom», besluttet at her skal aldersgrensen av en eller annen ukjent grunn, være 70 år. Jeg har ennå ikke fått høre et fornuftig argument for at privatpraktiserende leger kan utøve sin virksomhet frem til fylte 75 år, mens kommunale fastleger og enkelte spesialister blir ubrukelige ved fylte 70 år. Hvor er logikken?

Dette er dessuten en særnorsk aldersgrense som for lenge siden gikk ut på dato. Vi lever lenger, har bedre helse og er vesentlig mer informert enn hva man var da denne grense ble innført for flere tiår siden. Likevel ser det ikke ut som om Legeforeningen har tenkt å bidra til at en foreldet regel endres.

Jeg har selv søkt Lørenskog kommune om å forlenge min fastlegehjemmel, men har dessverre fått avslag. Den eneste begrunnelsen jeg har fått, er min alder og en henvisning til avtalen mellom Legeforeningen og KS. Jeg finner imidlertid at et avslag med en slik begrunnelse er svært diskriminerende og har bedt kommunen om en mer saklig begrunnelse.

I den anledning har jeg forgjeves søkt om hjelp fra både Eldre legers forening og Legeforeningen. Når jeg derved tvinges til å engasjere advokat og ber om noe økonomisk støtte, får jeg igjen blankt avslag. Dette får meg til å stille spørsmål om hvorfor jeg i alle disse årene har betalt min kontingent. Den dagen jeg omsider trenger hjelp, glimrer Legeforeningen med sitt fravær og jeg må ta opp kampen alene.

Eldre leger er en ressurs for samfunnet og våre politikere ber oss stadig om å arbeide lenger. Når skal Legeforeningen våkne og bidra til å fjerne denne uverdige aldersgrensen?

Anbefalte artikler