Normale prøver – men ikke frisk

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter å ha slitt med hypotyreose i fire år, vært aktiv i Norsk thyroideaforbund og hatt bred kontakt med andre som har sykdommen, kan jeg konkludere med at man ikke nødvendigvis er frisk selv om man har «normale prøver». Dette er det store problemet til hypotyreosepasienter, at vi stadig får beskjed fra helsepersonell at vi er friske fordi prøvefunnene er «normale». De mener altså at det må være noe annet som er årsaken til de fysiske og psykiske symptomene.

  Om man orienterer seg litt blant pasientene, ser man at dette ikke medfører riktighet. En stor grad av utmattelse, psykiske symptomer og mange fysiske plager kan tilskrives hypotyreose, og sykdommen er svært omfattende for mange. Det er da svært krenkende stadig å få høre fra helsepersonell at man har en psykisk sykdom, og at utmattelsen, mageproblemer, problemer med hukommelsen og annet er forårsaket av depresjon. Behandling som passer for en depressiv tilstand er ikke alltid passende for en plaget hypotyreosepasient.

  Det kan være viktigere å energiøkonomisere, fordele aktiviteten utover uken, enn å presse seg. Ofte fører det å ta seg ut med fysisk og sosial aktivitet til kollaps i stedet for økt energi, slik tilfellet er med fysisk friske personer. Ofte får hypotyreosepasienter høre at de har helseangst på grunn av de mange symptomene, fordi man etter læreboken er frisk. Det er på tide at man revurderer denne påstanden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media