N. Høstmælingen svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spørsmål knyttet til vaksine reiser ofte debatt i Norge, særlig i forhold til effekt og mulige bivirkninger. Tilsvarende er det med spørsmål knyttet til menneskerettigheter, som de siste ukenes diskusjoner knyttet til hijab som del av politiuniform, blasfemi og politisk tv-reklame.

  Min lille tekst om innføring av HPV-vaksine i gjesteskribentspalten har ført til debatt. Redaksjonen har nå tatt inn to brev til redaktøren, og jeg har fått flere e-poster og kommentarer på de problemstillingene som ble reist i teksten. Og det er bra, for manglende debatt – og dokumentasjon og åpenhet – er nettopp noe av det jeg kritiserte i mitt innlegg.

  Jeg synes begge innleggene som er tatt inn i Tidsskriftet gir godt grunnlag for videre debatt, men dette er en debatt der det er naturlig at andre enn jeg kommer til orde. Jeg har ikke gjort annet enn å komme med innspill fra sidelinjen – det er jus og menneskerettigheter jeg kan noe om. I stedet for at jeg nå kaster meg ut i en presiseringskamp, er det langt mer spennende om nye miljøer og aktører bidrar med innlegg, som for eksempel de følgende:

  • Helsesøstre, har dere fått balanserte og godt funderte argumenter å gi nysgjerrige foreldre og barn, slik at dere er forsvarlig forberedt når vaksineringen skal gjennomføres til høsten?

  • Kan Kreftregisteret si noe om problemstillinger knyttet til forskningsmidler fra vaksineprodusenter og forholdet til kontrolloppgavene?

  • Gynekologer, er det tilstrekkelig med avstand mellom finansieringskilder og problemstillinger knyttet til innføring av vaksinen?

  • GlaxoSmithKline, kan dere redegjøre for arbeidet med innføring av vaksinen, for eksempel knyttet til møter med Helsedirektoratets saksbehandlere eller ulike andre tiltak som er iverksatt?

  • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, kan dere gi innspill på prosessen knyttet til rapport nr. 22/2008 om etiske aspekter ved vaksinen og hvilken betydning denne fikk for faglige og politiske beslutninger?

  • Departementets jurister, eller eventuelt Regjeringsadvokaten, kan dere orientere om foreldrenes samtykkekompetanse og redegjøre for den barnets beste-vurdering dere skal ha foretatt?

  • Politikere, kan dere redegjøre for kostnadene forbundet med innføringen av vaksinen og hvem som bærer disse, og kanskje også informere om den kontakten dere har hatt med fagpersoner og legemiddelindustri?

  Det er mange påstander å gripe fatt i, både i mitt innlegg og motinnleggene – og for så vidt også i listen ovenfor, så jeg håper på en engasjert og opplysende debatt fremover!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media