Utmerket om idrettspsykologiens historie

Erik Ekker Solberg Om forfatteren
Artikkel

Smith, DE

Bar-Eli, M

Essential readings in sport and exercise psychology

522 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2008. Pris GBP 39

ISBN 978-0-7360-5767-7

Alle som har erfart, eller har en idé om, at idrett ikke bare utøves av beina som springer, men også av hodet som styrer beina, vil kunne ha glede av boken. Den er allment interessant, ikke minst for helsepersonell og bedriftsledere og ansatte som arbeider med prestasjonsstimulering. Bakgrunnen for boken, som skal presentere essensen av idrettspsykologi, er tankevekkende, og demokratisk. 137 idrettspsykologer i 25 land ble forespurt om hvilke artikler i idrettspsykologiens historie de synes burde vært med i en bok om det essensielle i idrettspsykologi. 67 av dem stemte. De 50 artiklene som flest stemte på, utgjør i forkortede utgaver denne oppdaterte boken, som er redigert i åtte underkapitler; historisk oversikt, individuelle forskjeller hos atleter, sport og omgivelser, gruppeprosesser, prestasjonsforbedring, idrettspsykologi for bedre helse og velvære, øke psykologisk vekst og utvikling og om idrettspsykologi som profesjon. Det er toppforfattere innen de fleste felter. Redaktørene skriver en kort, meget leseverdig, innledning til hver artikkel, som summerer artikkelen og plasserer dens betydning innen det idrettspsykologiske feltet. For dem som liker kortversjoner: Man får mye kunnskap ved bare å lese redaktørenes innledninger. Fremst er det en punktformig kortfattet tidslinje som summerer viktige hendelser i idrettspsykologiens historie på en lettfattelig måte.

Denne vellykkede og rikholdige boken er skrevet på et rimelig enkelt engelsk språk, med god layout, noen få bilder og god innbinding.

Idrettspsykologiske temaer tas opp med stor bredde. Intensjonen, det å beskrive det essensielle av idrettspsykologi, har forfatterne oppnådd på en utmerket måte. Det gis også interessante bilder av den faglige metodeutviklingen. Boken er et must for skribenter i faget og for andre som trenger å forstå idrettspsykologiens historie.

Andre som kun vil ha oppdatering av hvor idrettspsykologi står dag, vil finne mye interessant lesing, men de kan nok finne mer letteleste bøker som raskere summerer hva som er essensen. Slik sett kan boken også oppfattes som tunglest. Man må lese mye for å få med seg essensen. Man kan imidlertid med hell bruke den som oppslagsverk, i stedet for å lese den sammenhengende.

Vurderingen av hvor viktige artiklene er, kommer an på øynene som ser og hvordan man vil bruke idrettspsykologi. De mest spennende artiklene i mine øyne var om prestasjon og angst, hvilke grader av angst stimulerer eller bremser prestasjon, hvordan forbedre prestasjon, samhandlingens betydning for prestasjon, barnepsykologiske aspekter av prestasjon (interessant for enhver forelder), hvordan oppnå «flyt» i utførelse, overtrening og utbrenthet, og motivasjon. Artikkel om sammenhenger mellom spenning – avspenning og prestasjon mangler. Anbefales!

Anbefalte artikler