Kort og godt om selvskading

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Søndergård, PS.

  Når livet gør ondt

  Om selvskadende adfærd blandt unge. 171 s, tab, ill. Fredrikshavn: Kroghs forlag, 2007. Pris DKK 250

  ISBN 978-87-7281-319-6

  «En dag sad jeg alene på mitt værelse og græd. På et tidspunkt kunne jeg ikke mer. Jeg fikk øje på et barberblad og skar nogle rifter i min arm. Det føltes, som om der var nogle ting, der fløj ud og forsvandt.»

  Med dette sitatet fra en 16 år gammel jente åpner Per Straarup Søndergaard forordet til Når livet gør ondt. Målgruppen er alle som har interesse for temaet selvskading; pasienter og deres pårørende, skoleelever og lærere samt studenter innen skole- og helsefag. Det er ikke en lærebok, men en god og lett tilgjengelig presentasjon av et komplisert og for mange skremmende tema.

  Boken er bygd opp rundt fortellingene til 11 ungdommer som har egenerfaring med selvskading. Det er dramatiske historier, men et tydelig og nøkternt språk er med på å avdramatisere temaet på en fin måte. Ungdommenes erfaringer suppleres med intervjuer av sju fagfolk med ulike profesjoner, som alle har mye erfaring med behandling av selvskading. En rekke faktabokser knytter stoffet til ulike temaer som psykiske lidelser og hjelpetiltak ved selvskading. Boken har flere nyttige linker og forslag til supplerende litteratur.

  Historiene illustrerer de mange veiene som kan føre frem til at en ungdom begynner å skade seg, og ikke minst hvorfor atferden opprettholdes over tid. Dette er en av bokens sterke sider. Vi får innblikk i at en rekke ulike faktorer kan føre til selvskading, som psykiske lidelser, mobbing, familieproblemer og overgrep. Vi hører også om hvordan det å skade seg oppleves av de unge og hvordan opplevelsen kan endre seg for den enkelte over tid. Forfatteren får frem avgrensingen mot suicidalitet, som for utenforstående ofte kan være vanskelig å se.

  Ungdommenes erfaringer med hjelpeapparatet kommer også frem, og vi ser at en rekke ulike tiltak kan fungere – alt fra samtaler til bruk av antidepressiv medikasjon og innleggelse i institusjon. Intervjuene med fagfolk gir mange gode ideer til hvordan man skal tilnærme seg dette problemet. Til sist må også nevnes at forfatteren forsøker å sette fenomenet selvskading inn i en større samfunnsmessig sammenheng.

  Nettopp fordi boken gir et godt og nyansert bilde av hvordan selvskading oppstår og oppleves av ungdom, tror jeg den er nyttig også for fagfolk med en del erfaring med dette fenomenet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media