Skifte av generalsekretær

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

1. mars i år skjedde det formelle skiftet av generalsekretær i Legeforeningen. Da gikk Terje Olav Vigen fra borde, mens Geir Riise mønstret på.

Terje Vigen (t.v.) har overlatt roret til Geir Riise. Foto Tove Myrbakk

Terje Vigen har vært generalsekretær i Legeforeningen i fem år. Han startet sin karriere i Legeforeningen i 1988 som spesiallege, og ble noe senere utlånt til Stortinget som gruppesekretær i Høyre i to år. Han ledet helsepolitisk avdeling i Legeforeningen fra den ble opprettet og overtok som generalsekretær i 2003.

– Det har vært en glede å ha en klippe som Terje Vigen som generalsekretær, sier president Torunn Janbu. – Han har høy integritet, er klok, reflektert og har bred kompetanse og nettverk, ikke minst innen helsepolitikken. Han kjenner legestanden og har gjennom sin personlige væremåte og tilgjengelighet betydd mye og betyr mye for medlemmene. Han har stor arbeidskapasitet, et smittende godt humør og er alltid velvillig til å stå på for Legeforeningen. Det er inspirerende å samarbeide med Terje, sier Torunn Janbu.

– Sekretariatet har utviklet seg og blitt omstrukturert under Terjes Vigens ledelse. Vi har fått et godt og effektivt sekretariat med fire avdelinger, samt Tidsskriftet. Denne prosessen har han ledet på en svært god måte.

Da Legeforeningen nylig hadde en mottakelse for ham, understreket også flere av talerne den betydelige innsatsen han har gjort internasjonalt, særlig gjennom European Forum of Medical Associations – EFMA og WHO, hvor han, sammen med Jon Haffner, arbeidet for å skape en arena der legeforeninger i både daværende Vest- og Øst Europa kunne møtes. – Terje Vigens brede medisinsk faglige engasjement har også medført at han ble invitert til å snakke i den vest-tyske riksforsamlingen om patent på gener og hva dette representerer av etiske og medisinske utfordringer.

Det er med en velfortjent takk for et stort arbeid for Legeforeningen at vi takker Terje Vigen for hans innsats, sier Legeforeningens president.

Nye oppgaver

– Geir Riise ønskes hjertelig velkommen ombord som ny generalsekretær i Legeforeningen. Jeg er trygg på at han med sin erfaring fra ledelse i forskjellige bedrifter og organisasjoner vil holde skuten på rett kjøl. I samarbeid med ham, sekretariatet og medlemmer vil vi utvikle Legeforeningen videre som en solid helsepolitisk aktør for god helsetjeneste – og som en engasjert forening for medlemmene sier Janbu.

– Jeg ser frem til et godt samarbeid med Geir Riise og til at foreningen kan dra nytte hans kunnskaper om arbeidsmiljøspørsmål, ledelse, drift av store organisasjoner og hvor hans medisinsk faglige bakgrunn som arbeidsmedisiner, vil bidra til en god utvikling av sekretariatet og organisasjonen, avslutter presidenten.

Anbefalte artikler