Må fange opp pasientene tidligere

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det trengs en offensiv satsing i psykiatrien, både økte økonomiske og faglige ressurser.

  – Vi må fange opp pasientene tidligere, sier Jan Olav Johannessen. Foto Cecilie Bakken
  – Vi må fange opp pasientene tidligere, sier Jan Olav Johannessen. Foto Cecilie Bakken

  – For å unngå tragedier som følge av tunge psykiske lidelser, er det avgjørende at pasienter fanges opp tidlig og får adekvat behandling. Psykoser utvikler seg gradvis og jo tidligere det oppdages at en pasient sliter, og jo tidligere denne får behandling, desto bedre er det for pasienten og risikoen for fare går betraktelig ned. Det er også avgjørende at behandlingskriteriet beholdes som grunnlag for innleggelse uten eget samtykke, og at man ikke må vente til farlighet har utviklet seg før man kan behandles mot egen vilje. En fersk undersøkelse viser også at nødvendig tvangsbruk har stor oppslutning i befolkningen, sier Jan Olav Johannessen, leder i Norsk psykiatrisk forening.

  Johannessen peker på at mye i psykiatrien har blitt bedre de siste ti årene, men at det fortsatt finnes store mangler. Lettere tilgjengelighet til tjenestene, bedre samhandling mellom aktørene i psykiatrien (kommune, fastlege og sykehus) og behov for å styrke oppfølging og ettervern, preger utfordringsbildet.

  – Problemene skyldes både økonomisk og menneskelig ressursmangel. Men mye av det som myndighetene har gjort, og som de varsler at de skal gjøre, er viktige skritt i riktig retning, sier Johannessen. Torunn Janbu, president i Legeforeningen, sier at tross opptrappingsplanen er det fortsatt for få spesialister i psykiatrien.

  Johannessen trekker også frem at minstekrav til både kvalitet og kvantitet ved landets distriktspsykiatriske sentre (DPS) må på plass. I dag er det for store variasjoner, sier han.

  Torunn Janbu legger til at man må vurdere om man har trappet ned antall døgnplasser og liggetid for de mest alvorlig syke for raskt, i forhold til oppbygging av polikliniske tilbud.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media