Kortere vei til hjelp – mindre tvang

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er stor oppslutning i befolkningen om å benytte tvang i psykisk helsevern som behandling dersom pasienter er en fare for seg selv eller andre.

  Undersøkelsen ble omtalt i flere medier. Her intervjues Jan Olav Johannessen, leder i Norsk psykiatrisk forening. Foto…
  Undersøkelsen ble omtalt i flere medier. Her intervjues Jan Olav Johannessen, leder i Norsk psykiatrisk forening. Foto Lisbet T. Kongsvik

  Samtidig er det en klar oppfatning om at behovet for tvang ville vært mindre dersom det var enklere å få hjelp. Dette viser en representativ, landsomfattende spørreundersøkelse «Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling», som Respons Analyse har utført på vegne av Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund. Undersøkelsen ble presentert i begynnelsen av mars og bærer preg av mindre regionale forskjeller.

  Ca. 80 – 90 % av de spurte mener at utredning og behandling mot pasientens egen vilje kan være nødvendig, og så mange som 92 % er helt eller delvis enig i at tvang er nødvendig for å beskytte andre mennesker mot fare og overgrep.

  Respondentene oppfatter at det er en klar sammenheng mellom omfanget av tvangsbruk og tilgjengelighet til hjelp. Fire av fem er helt eller delvis enige i påstanden om at det ville vært mindre tvang i psykisk helsevern dersom det var enklere å få hjelp. Dette tyder på at folk ønsker en enda større satsing på et psykisk helsevern med lavterskeltilbud som det er lett å oppsøke i nærmiljøet. Dette er også i tråd med myndighetenes strategi.

  Folk har moderat tillit til alvorlig psykisk syke får tilfredsstillende helsehjelp. Bare halvparten av de spurte mener at kompetansen hos helsepersonell innen psykisk helsevern er god eller svært god. En av tre har svært stor eller stor tiltro til at nødvendig helsehjelp er innen rekkevidde. Dette en betydelig stigning fra 2003 da kun 19 % mente dette. 31 % er helt eller delvis enige i at mediene gir et riktig bilde av psykisk helsevern i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media