Vaksinasjonskampanje mot meslinger i Afrika

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Gjentatte massevaksinasjonskampanjer er et virkemiddel for å oppnå høy vaksinedekning. I mange afrikanske land er det problemer med å vedlikeholde høy vaksinedekning på grunn av manglende ressurser. Avtakende immunitet hos hivpositive barn og klynger av mottakelige personer i tettbefolkede områder kan komplisere arbeidet med å kontrollere meslingforekomsten.

I en tverrsnittsstudie har Lowther og medarbeidere evaluert befolkningens immunitet mot meslingviruset tre år etter en massevaksinasjonskampanje i Lusaka, Zambia (1). Husstander ble tilfeldig plukket ut etter et satellittbilde. Totalt 1 015 barn i alderen 9 md.–5 år ble inkludert. Spyttprøver ble testet for antistoffer mot både meslinger og hiv.

84 % av barna var blitt vaksinert mot meslinger. 67 % hadde antistoffer mot meslingviruset og 6 % hadde antistoffer mot hiv. Barna med hivantistoffer hadde like stor sannsynlighet som andre barn for ikke å ha blitt vaksinert. Av de vaksinerte hadde 61 % av dem med antistoffer mot hiv også antistoffer mot meslinger, sammenliknet med 71 % av dem uten antistoffer mot hiv.

– Tre år etter en vaksinekampanje var befolkningens immunitet mot meslinger for lav til å stoppe overføring av viruset. Bruk av spyttprøver og satellittbilder er potensielle metoder for å evaluere immuniteten og bestemme tidspunktet for gjentakelse av vaksinekampanjer, konkluderer førsteforfatter Sara Lowther.

Anbefalte artikler