Fysisk aktivitet beskytter ikke mot eggstokkreft

Merethe Kumle Om forfatteren
Artikkel

Fysisk aktivitet er godt for store og små, men ikke all sykdom lar seg forebygge ved fysisk aktivitet.

Eggstokkreft er en av de vanligste kreftformene hos kvinner i Norge, og dødeligheten er høy. Forskning som søker å finne atferd som beskytter mot sykdommen er derfor viktig. Tidligere resultater fra kohortstudier og pasient-kontroll-studier har vært inkonsistente. Noen studier har funnet en beskyttende effekt, mens andre studier ikke har funnet noen effekt av fysisk aktivitet på risiko for eggstokkreft.

European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer (EPIC) er den største kostholdsundersøkelsen i Europa. I denne studien er ca. 325 000 kvinner spurt om ulike typer fysisk aktivitet (1). I en analyse av risiko for eggstokkreft med 731 insidente krefttilfeller ble det ikke funnet noen beskyttende effekt av fritidsaktivitet, yrkesmessig aktivitet eller arbeid i hjemmet, selv etter en beregning av metabolske ekvivalenter, MET timer/uke.

– Fysisk aktivitet er en opplysning som finnes i mange epidemiologiske studier, og som har vært satt i sammenheng med ulike kreftformer. Denne studien føyer seg inn i rekken av studier som ikke finner en beskyttende effekt av fysisk aktivitet på eggstokkkreft, sier professor Eiliv Lund ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

– Studiens sterke side er størrelsen og den prospektive designen. Misklassifikasjon er alltid et problem i spørreskjemaundersøkelser, og forfatterne tar forbehold om misklassifikasjon knyttet til problemet med å finne valide spørsmål for ulike typer og intensitet av fysisk aktivitet. På den annen side vil man ut fra biologisk kunnskap ikke forvente sterke effekter. De fleste aksepterte risikofaktorer for eggstokkreft er relatert til forhold knyttet til ovulasjon, som barnetall, amming og p-piller, sier Lund.

Anbefalte artikler