Les mer om ...

Artikkel

Legemiddelshopping etter fastlegeordningen

Fastleger skal kun unntaksvis forskrive medikamenter til pasienter utenom egen liste. Med innføringen av fastlegeordningen ønsket man blant annet å begrense legemiddelshopping, dvs. at en pasient bevisst går til forskjellige leger for å få resept på vanedannende legemidler. Basert på data fra Reseptregisteret har man funnet at omfanget av fenomenet er begrenset, men at bruk av mange leger var hyppigere ved vanedannende enn ved ikke-vanedannende legemidler.

Legemiddelshopping

Legemiddelshopping av vanedannende medikamenter i Norge

Et omdiskutert forskningsmateriale

I «The Visible Human Project» er det gjort en detaljert kartlegging av anatomien til en henrettet fange. Datamaterialet har resultert i en mengde vitenskapelige artikler, men reiser mange etiske spørsmål. Rådet for legeetikk ble bedt om å vurdere bruk av disse dataene i et forskningsprosjekt ved Rikshospitalet. Rådets uttalelse kan du lese i spalten Aktuelt.

«The Visible Human Project» – et etisk dilemma

Bruk av datasettet «The Visible Human Project» i forskning

Strålebeskyttelse med vismut

Statens strålevern anbefaler vismut som beskyttelse av strålefølsomme overflateorganer ved CT-undersøkelser, men vismutskjold er kun kommersielt tilgjengelig for voksne. Ved Ullevål universitetssykehus har man undersøkt om det var mulig å bruke vismutskjold som strålebeskyttelse hos barn. Studien viste et ett lags vismutskjold fungerte godt. Det er nå i rutinemessig bruk ved sykehuset ved høyoppløsnngs-CT av lungene hos unge jenter.

Strålebeskyttelse av barns bryst ved høyoppløselig CT av lungene

Nevrologiske syndromer ved kreft

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer omfatter en gruppe tilstander som affiserer nervesystemet sekundært til kreftsykdom i et annet organ. Slike syndromer rammer ca. 1 % av alle kreftpasienter. Sammenhengen mellom visse former for nevrologisk sykdom og kreft har vært kjent lenge, men først de siste årene har man påvist at flere typer paraneoplastiske nevrologiske syndromer er autoimmune sykdommer. I dette nummer av Tidsskriftet gis en oversikt over diagnostikk og behandling av de forskjellige kliniske tilstandene.

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer

Prinsipper for depotplaster

Depotplastre anvendes stadig mer både i Norge og internasjonalt. Per i dag er 19 preparater registrert på det norske markedet. Plastrene finnes med ulik oppbygging og skal gi kontrollert transport av virkestoff gjennom huden. Prinsippene for denne administrasjonsformen gjennomgås i spalten Legemidler i praksis.

Depotplastre som administrasjonsprinsipp for legemidler

Anbefalte artikler