Les mer om ...

Artikkel

Barn med vertigo

Barn kommer relativt sjelden til lege pga. svimmelhet. Den vanligste årsaken til svimmelhet hos barn er en migreneekvivalent. Infeksjon i mellomøret og det indre øret, hodeskader og sykdom i sentralnervesystemet er aktuelle differentialdiagnoser. I spalten Noe å lære av kan du lese om en ti år gammel jente med en form for svimmelhet som er vanlig hos voksne, men ikke hos barn.

Balanse

En ti år gammel pike med svimmelhet

Barn og vertigo

Benign paroksysmal posisjonsvertigo

Sårinfeksjoner etter keisersnitt

Fra 1967 til 2006 økte andelen barn født ved keisersnitt fra 2 % til 16 %. Norske overvåkingsdata fra perioden 2005 – 07 tyder på at om lag en av 12 kvinner får en postoperativ sårinfeksjon etter keisersnitt, de aller fleste etter utskrivning fra sykehuset. Dype infeksjoner eller infeksjoner i organ/hulrom utgjorde om lag en femdel av infeksjonene. Artikkelforfatterne oppfordrer de enkelte sykehusene til å gå gjennom sine infeksjonsforebyggende rutiner.

Infeksjoner etter keisersnitt

Legeportrett formidler medisinsk historie

The Gross Clinic er Thomas Eakins’ portrett fra 1875 av den amerikanske legen Samuel David Gross, omtalt som nestoren innen amerikansk kirurgi. Maleriet demonstrerer kirurgi under dunkel belysning, mangel på infeksjonsforebyggende tiltak og primitive bedøvelsesmetoder.

The Gross Clinic – portrett av en pioner

Røyking interagerer med enkelte legemidler

Tobakksrøyking gir pga. enzyminduksjon raskere omsetning av en rekke legemidler, for eksempel teofyllin og klozapin. Dette betyr at de fleste røykere trenger høyere doser av aktuelle legemidler for å oppnå terapeutisk effekt. Ved røykeslutt reverseres induksjonen, og det er fare for overdosering og bivirkninger.

Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler

Råd mot stamming anno 1860

Den omreisende læreren Johan Theodor Storaker (1837 – 72) samlet inn verdifull informasjon om folkemedisinske tradisjoner. Flere tiår etter hans død ble Storakers samlinger utgitt. Tekstene viser at folkemedisinen ikke alltid var like godhjertet, ett eksempel er rådene mot stamming. Ifølge en tradisjon fra Saltdalen skulle man slå den stamme over munnen med en levende fisk, alternativt en våt klut.

Folkemedisinsk behandling anno 1860

Anbefalte artikler