Utdanning av spesialistkandidater

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg har med stor interesse lest presidentens leder om utdanning av spesialister (1). Veldig bra og gjennomtenkt fra foreningens side, så langt jeg kan vurdere det.

  Jeg har to spørsmål. For det første: Er det dokumentert at leger i Oslo «innenfor Ring 3» vil søke seg bort fra assistentlegestillinger etter ferdig utdanning, eller vil de forsøke å klore seg fast i en underordnet stilling for å kunne bli boende i hovedstaden?

  For det andre: Mitt inntrykk er at man minst må ha doktorgrad for å få en fast overlegestilling ved et sykehus i Oslo. Tar jeg feil, er det bra. Har jeg rett, bør det diskuteres om det er en heldig situasjon – dersom det ikke er gjort allerede.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media