MR-undersøkelse ved håndrotsfraktur

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 3/2009 omtales håndrotsfrakturer i to artikler (1, 2) samt en leder (3).

  MR-undersøkelse ved spørsmål om skafoidfraktur er ikke ny praksis. Ved radiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Aker, har vi i flere år benyttet oss av MR-undersøkelse ved mistanke om fraktur der konvensjonell røntgenundersøkelse er negativ eller uavklart (4, 5). Våre MR-radiografer er meget fleksible, slik at vi kan undersøke disse pasientene mellom «oppsatte timer». Som regel rekker det med to sekvenser. I tillegg til knoklene får vi også undersøkt omliggende bløtdelsstrukturer (4). Det er viktig å få en rask og presis diagnose slik at den optimale behandlingen kan starte så raskt som mulig.

  MR-undersøkelse er også en utmerket prosedyre ved spørsmål om utvikling av pseudartrose i en os scaphoideum-fraktur. Vi gir da i tillegg et intravenøst kontrastmiddel for å se om det er kontrastmiddelopptak i det proksimale fragmentet for å avgjøre om det er nekrotisk. En tilsvarende prosedyre følger vi ved os talus-frakturer.

  Rutinen ved vår avdeling siden slutten av 1990-årene er MR-undersøkelse som øyeblikkelig hjelp hvis konvensjonell røntgenundersøkelse er negativ og det er sterk klinisk mistanke om frakturer i ekstremiteter eller columna.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media