Manglende dokumentasjon i retningslinjene for antibiotikabruk

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 20/2008 presenteres de nye retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (1). I retningslinjene er de omhyggelig med å dokumentere hver terapianbefaling med referanser. En av målsettingene for behandling av impetigo er: «Lokalbehandling med fucidin bør ikkje brukast.» Anbefalingen er antiseptika som lokalbehandling og dikloksacillin til systemisk behandling (2).

  Referansene omfatter bl.a. en Cochrane-oversikt og en britisk artikkel (3) som begge anbefaler topikal fusidin ved impetigo. Cochrane-oversikten kunne ikke dokumentere effekt av antiseptisk behandling.

  Forklaringen på uoverensstemmelsen mellom referansene og anbefalingen er sannsynligvis å finne i Tidsskriftets artikkel om de nye retningslinjene. Den har en udokumentert påstand i avsnittet om impetigo: «Resistensen mot fusidinsyre har utviklet seg gradvis i løpet av de siste ti årene» (1).

  In vitro-resistens i Staphylococcus aureus mot fusidinsyre har ifølge Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober sunket gradvis siden 2004 (4). En spesiell klon av gule stafylokokker med lavgradig resistens mot fusidinsyre har forårsaket et utbrudd av bulløs impetigo med topp i 2002 – 03 (5). Utbrudd med fusidinresistente kloner er observert i flere land, også i USA som ikke har fusidin på markedet (6). Slike klonale utbrudd oppstår uavhengig av forbruket av fusidin.

  En artikkel om impetigo fra 2003 viste liten overensstemmelse mellom mikrobens følsomhet in vitro og effekt av antibiotikabehandling. Med hensyn til behandlingseffekten var det ikke fusidin, men dikloksacillin som kom dårligst ut (7).

  En sannsynlig konsekvens av å velge bort fusidin som et behandlingsalternativ ved impetigo er økt forbruk av erytromycin (7). I løpet av de senere årene er det registrert en økning av erytromycinresistente pneumokokker (1). Det er selvsagt vanskelig å fastslå den eksakte årsaken til dette, men økningen var ikke helt uventet på bakgrunn av at et så nyttig behandlingsalternativ som fusidin ble ekskludert fra behandling av impetigo i 2003.

  Avslutningsvis kan nevnes at en britisk ekspertgruppe nylig har revurdert terapianbefalinger ved impetigo og anbefaler fusidin som førstevalg til lokalbehandling (8). I Storbritannia opptrer den samme fusidinresistente impetigoklonen som i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media