B. Valaas Viddal svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dersom omleggingen på Akershus universitetssykehus er så vellykket som den presenteres her, er det bra. Men jeg er likevel sterkt uenig i at dette i det lange løp er til det beste for pasienten. Skal bioingeniørene fortsatt være eksperter innen preanalyse, må vi også utføre mesteparten av det preanalytiske arbeidet. Internasjonale studier viser at når bioingeniører, laboratoriepersonell eller flebotomister tar blodprøver, oppstår det færre feil enn når annet helsepersonell utfører venøs prøvetaking. Prevalensen av preanalytiske feil ser ut til å være konstant i ulike studier (1).

  De fleste sykepleierutdanninger har ikke en fullgod undervisning innen preanalyse, inkludert blodprøvetaking (1). Undersøkelsen som dokumenterer dette er gjort ved sykepleierutdanningen i Bergen og er nok ganske representativ også for andre utdanninger i Norge.

  Bjørn Magne Eggen og medarbeidere presenterer her noen kvalitetsindikatorer. Jeg savner pasienten i dette bildet. Ble det vurdert å bruke antall stikk pasientene får for hver prøve som en kvalitetsindikator? Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra pasienter om at det viktigste med en prøvetaker er at vedkommende kan faget sitt.

  Svartiden for CRP brukes også som kvalitetsindikator. Når det brukes som argument i debatten; er det andre tiltak som kunne gitt samme effekt? Akershus universitetssykehus har brukt mange ressurser på gjennomføringen av dette prosjektet. Vi har sett at andre som har gjennomført liknende omlegginger, ganske snart nedprioriterer kontinuerlig oppdatering av personalet. Jeg håper at dette ikke blir tilfellet ved Akershus universitetssykehus.

  Hvem skal ta seg av opplæringen av de nye sykepleierne og bioingeniørstudentene om 20 år? Hvem skal være prøvetakingseksperten når det skal tas prøver av pasienter som det er vanskelig å ta prøve av?

  Som leder av Bioingeniørfaglig institutt er jeg opptatt av at bioingeniørene skal ta ansvar for eget fag. Preanalyse er en del av vår kjernekompetanse. Samarbeidet mellom avdelinger og laboratoriet må ha som mål at laboratorieanalysene skal foreligge raskt og til riktig tid med god nok kvalitet på analyseresultatene. Laboratoriene skal ha nok ressurser slik at de kan gi fullgod service og raskt nok ta prøver som haster. Alt til beste for pasienten!

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media