Kort og godt om cøliaki

Knut E. A. Lundin Om forfatteren
Artikkel

Fasano, A

Troncone, R

Branski, D

Frontiers in celiac disease

222 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 178

ISBN 978-3-8055-8526-2

Dette er volum 12 i Kargers serie om Pediatric and adolescent medicine der man i de foregående bøkene har tatt for seg overvekt, diabetes og thyreoideasykdommer. Hvert volum kan selvfølgelig leses separat. Hvert av de 23 kapitlene er skrevet av internasjonale eksperter. Målgruppen er alle som arbeider med og er interessert i cøliaki.

Stoffet er velillustrert og godt språklig fremstilt. Flere av illustrasjonene belyser emner som knapt tidligere er vist innen dette feltet. Kapitlene er av variabel lengde, og har ulikt antall referanser. Bare i ett av kapitlene er det listet opp svært mange referanser, de øvrige har et relevant og begrenset utvalg.

Det er få andre felter innen human biologi og medisin der det de siste årene har skjedd like store fremskritt som dem vi har sett innen vår forståelse av cøliaki. Forfatterne har alle vært sentrale i denne utviklingen. Emner som er omtalt er bl.a. epidemiologi, patogenese, klinisk presentasjon, og diagnostikk og behandling av cøliaki. Nåværende retningslinjer for diagnostikk av cøliaki hos barn og voksne fra henholdsvis The European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)/ North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) og National Institutes of Health (NIH) er godt oppsummert og lett tilgjengelig for den enkelte kliniker. Avslutningsvis er det gode kapitler om strategier for forebygging av cøliaki og alternative behandlingsmetoder.

Vi vet i dag at cøliaki er en meget vanlig sykdom med insidens på rundt 1 % i alle befolkninger som spiser hvete. Sykdommen gir en rekke kliniske tegn, hvorav mange ikke gir assosiasjon til tarmsykdommer. Diagnostisk forsinkelse er derfor vanlig. Diagnosen er oftest lett tilgjengelig når spørsmålet først er reist, men mange er usikre på hvilke roller serologi og biopsi skal spille i utredningen. Et vanskelig spørsmål oppstår når den kliniske mistanken om cøliaki er stor, men serologisk undersøkelse ikke støtter mistanken. Pasientene med cøliaki har ofte mange gode spørsmål om sin sykdom og håndteringen av den – men får ikke alltid gode svar. Denne boken vil hjelpe behandlere, det være seg leger, kliniske ernæringsfysiologer eller andre grupper, til å gi bedre svar.

Boken tar ikke mål av seg til å tilby uttømmende oversikter over de enkelte feltene, men den presenterer en imponerende mengde data på relativt beskjeden plass. Den er lett å lese og kan anbefales for et ganske bredt publikum.

Anbefalte artikler