Mange kvinner velger legeyrket

Lise Berit Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Stadig flere kvinner velger legeyrket. Det gjenspeiler seg bl.a. i et økt antall kvinnelige medlemmer i Yngre legers forening (Ylf).

Per 1.2. 2009 var kvinneandelen i Ylf på 57,1 %. Enda høyere er den blant turnusleger i sykehus, her har andelen kvinner økt til 61,7 %. – Det er flott at det er mange kvinner som blir leger, sier Hege Gjessing, leder i Ylf. – Imidlertid er det en trend i hele Europa at menn forsvinner fra akademiske fag. Dette er ikke bra fordi de aller beste arbeidsmiljøene oppstår når det er omtrent like mange fra hvert kjønn, sier hun.

– Når det gjelder arbeidsforhold i sykehus, påvirkes både kvinner og menn fordi menn i stadig større grad tar medansvar for barna og derfor har større behov for å være tilstede i hjemmet. Videre vet vi at høyt utdannede kvinner ofte gifter seg med menn som også har høy utdanning. Dette betyr at leger sannsynligvis ikke er like mobile som tidligere fordi det er to som trenger arbeid og ikke bare en, sier Ylfs leder.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=151527

Anbefalte artikler