Fornøyde brukere av Min side

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Et halvt år etter lanseringen har nesten 20 000 unike brukere vært innom Min side. Vi har spurt fire av dem om deres erfaringer så langt.

Patolog Christian Lycke Ellingsen, lege i spesialisering, Line Knutsen Lund, leder av Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund og styremedlem i Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri Melanie Ekholdt Huyhn forteller at de alle er innom Min side fra én til flere ganger i uken.

Arbeidsrommet et virtuelt møterom

Line Knutsen Lund. Foto privat

Line Knutsen Lund bruker Min side aktivt i sin veiledningsgruppe. – Vi er for tiden mellom 20 – 25 leger i spesialisering innen barne- og ungdomspsykiatri i Helse Midt-Norge. Vi er få og vi jobber delvis som eneste lege i tverrfaglige team. For noen av oss er avstanden til nærmeste assistentlegekollega stor. Deler av vår legespesifikke internundervisning er regionalt organisert og jeg koordinerer for tiden den regionale delen av vår internundervisning. Jeg har derfor vært på utkikk etter en måte å kommunisere med de andre legene på utover ordinær e-post. Min side ble en flott mulighet til dette, sier hun.

– I arbeidsrommet vårt deler vi datafiler og faglitteratur, og vi diskuterer faglige spørsmål og oppgaver knyttet til undervisning. De fora og temaer man knytter seg opp mot er en effektiv måte for å bli oppdatert på det som skjer innen eget fagfelt og tilgrensende spesialiteter. Tilgang til arbeidsrommet er enkelt, da det i utgangspunktet bare krever Internettoppkobling samt medlemskap i Legeforeningen. Vi er i den spede begynnelse, men jeg tror at dette kan videreutvikles slik at det kan bli et nyttig redskap for oss fremover. Min side er et bra tiltak som forhåpentligvis viser seg å bli nyttig for flere etter hvert som man begynner å bruke det og utforsker alle mulighetene som finnes der, legger Lund til.

Nettverksbygging

Christian Lycke Ellingsen. Foto privat

Christian Lycke Ellingsen abonnerer på flere ting innen utvalgte temaer. – Jeg er inne på Min side minst én gang i uken for å lese innlegg og nyheter i de foraene jeg abonnerer på. Jeg får tilpassede nyheter. For øvrig er jeg innom nettsiden til Legeforeningen og Tidsskriftet nesten daglig så mange av nyhetene leser jeg først der. Jeg skulle gjerne ha sett at debattforumene ble brukt mer, men jeg forstår at det er stor forskjell mellom de ulike gruppene, sier han.

Lycke Ellingsen tror at nettverksbygging og utveksling av erfaring, gjerne på et ganske uformelt nivå gjennom Min side, kan være med på å styrke det faglige arbeidet.

– For at flere skal bruke Min side aktivt bør det nok være en høy «What’s in it for me?»-faktor. Det bør stadig komme noe nytt og interessant som ikke finnes andre steder. Dette er en selvforsterkende prosess. Jo mer det brukes, desto viktigere blir det. Kanskje kan enkelte personer i fagmiljøene, gjerne frittalende «synsere», oppfordres til å komme med utspill og innlegg. Kanskje er det også en idé å ta enkelte innlegg, notiser, leserbrev eller bokanmeldelser som ellers ville blitt publisert i Tidsskriftet, og heller publisere dem ekslusivt på Min side, foreslår han.

Enklere medlemskontakt

Melanie Ekholdt Huyhn. Foto privat

– Som sekretær i styret i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF) benytter jeg meg av muligheten til å sende ut felles e-post til medlemmene via Min side, sier Melanie Ekholdt Huyhn. – Dette er en nyttig funksjon. Det gjør at medlemmene får direkte informasjon og spørsmål til sin e-post, noe flere har sagt at de setter pris på. Jeg tror man på den måten føler at man er en del av et fellesskap ved kontinuerlig å bli oppdatert på den jobben som utføres i vår fagmedisinske forening. De innspillene vi får, tar vi med oss til videre drøftinger i styret. Huynh har allerede lagt ut flere innlegg på forum for NBUPF. – Da er jeg hyppig inne på Min side for å sjekke om det har kommet inn kommentarer på innleggene, sier hun.

En tilvenning

Gisle Roksund. Foto Lise B. Johannessen

Gisle Roksund tror Min Side har et stort potensiale, men legger ikke skjul på at han kanskje er en av dem som trenger noe tid på å venne seg til konseptet og utnytte potensialet som ligger der. – Jeg sjekker sidene flere ganger i uken og forsøker å holde meg oppdatert. I styrearbeidet gir sidene en god oversikt over medlemmer og utredninger som er ute på høring. Men vårt styre har ikke tatt i bruk mulighetene for medlemskontakt eller arbeidsrom. Jeg strever daglig med å holde meg oppdatert på e-post, så jo flere oppslagssteder jeg får å forholde meg til, desto lettere føler jeg det er å miste oversikten. Vi allmennleger har jo også Eyr som diskusjonsforum. Men vi får se, det er vel langt på vei snakk om å endre vaner, avslutter han.

Flere nye funksjoner på gang

I løpet av det halve året tjenesten har eksistert er det daglig kommet tilbakemelding fra brukerne.

– Vi er nå derfor i gang med videreutvikling av tjenesten, forteller Stine Bjerkestrand, nettredaktør og prosjektleder. I løpet av våren vil det bli mulig å abonnere på forum og temaer på e-post, slik at man for et varsle om når det skjer noe nytt. I arbeidsrommene vil det bli bedre dokumenthåndtering og bedre kalenderfunksjonalitet.

Anbefalte artikler