Barnemishandling mer vanlig enn offisielle tall tyder på

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barnemishandling er mye vanligere enn offisiell statistikk tyder på. Hvert år blir rundt ett av ti barn mishandlet i høyinntektsland, men offisielle tall tyder på at mindre enn en tidel av disse er undersøkt av barnevernet. Det skriver Ruth Gilbert og kolleger i den første av en serie artikler om barnemishandling i The Lancet (1). Voldelig misbruk rammer 4 – 16 % av barn i høyinntektsland, og minst 15 % av jentene og 5 % av guttene er blitt utsatt for en form for seksuelt misbruk. Følelsesmessig misbruk, inkludert det å få barn til stadig å føle seg uønsket eller redd, affiserer rundt 10 % barn hvert år.

  1 – 15 % barn blir fysisk og/eller psykisk forsømt hvert år, og omsorgssvikt står for den største andelen av barnevernsrapporter i høyinntektsland (44 % i Storbritannia, 38 % i Canada og 34 % i Australia). – Å bli forsømt som barn er over tid minst like skadelig som fysisk og seksuelt misbruk, men har fått lite oppmerksomhet, sier Gilbert.

  For mange barn er mishandling en kronisk tilstand, og mishandling kan ha konsekvenser for resten av livet. – Barnemishandling bidrar vesentlig til mortalitet og morbiditet blant barn, virker negativt inn på psykisk helse og fører til stoffmisbruk (særlig for jenter), fedme og kriminell oppførsel som vedvarer i voksen alder. De alvorlige og langvarige konsekvensene betyr at mer bør investeres i forebygging og terapeutiske strategier for yngre barn, konkluderer Gilbert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media