Minneord

Helga Arianson, Svein Hindal, Arne Victor Larssen Om forfatterne
Artikkel

Tidligere fylkeslege Odd Reidar Zakariassen døde 8. november 2008 i en alder av 81 år. Han arbeidet hele sitt voksne liv som offentlig lege, den lengste perioden som fylkeslege i to fylker.

Odd Zakariassen var fra Voss. Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1954. Etter turnustjenesten var han distriktslegevikar i Bømlo, Etne og Ølen kommuner i Sunnhordland. Etter det var han konstituert stadsfysikus i Haugesund i to år. Han var legekonsulent i Helsedirektoratet i perioden 1961 – 64. Zakariassen tok kurs i offentlig helsearbeid i 1958, og i 1963 fikk han Diploma in Public Health etter studium ved London School of Hygiene and Tropical Medicine. Han ble spesialist i samfunnsmedisin i 1984, samme år som spesialiteten ble innført. Fra 1964 var han fylkeslege i Møre og Romsdal i ti år, deretter i Hordaland frem til 1989. De siste fire årene før pensjonering i 1993 var han assisterende fylkeslege samme sted.

Odd Zakariassen var en meget kunnskapsrik offentlig lege med stor innsikt i helsetjenesten og med meget god forståelse for samfunnsutviklingen. Daværende helsedirektør Karl Evang satset på ham som en av de yngre legene som kunne betros ansvar som fylkeslege, og han ble utnevnt i sitt første embete som fylkeslege i en alder av 36 år, som landets yngste.

Gjennom mange år i statlig tjeneste la han ned et stort arbeid i rådgivning og veiledning overfor kommuner, fylkeskommuner og sykehus. Han var en aktiv pådriver i gruppen av engasjerte helsearbeidere som i de første tiårene etter krigen bidro i oppbyggingen av et godt norsk helsevesen, i tråd med de idealer og visjoner som preget Karl Evangs lange periode som helsedirektør. I løpet av sine mange yrkesaktive år var han medlem i en rekke offentlige utvalg og komiteer som utredet ulike sider ved legetjenesten og helsetjenester.

Odd var stillferdig av natur, men vi som lærte ham å kjenne og som hadde gleden av å samarbeide med ham, fikk stor respekt for hans engasjement, kunnskaper, gode holdninger, lune væremåte og klokskap. Han ble høyt verdsatt som leder hos kolleger og medarbeidere i den offentlige legeetat og hos samarbeidspartnere i kommuner og fylkeskommuner.

Våre tanker går ved Odds bortgang til hans kjære Sigrid og deres tre barn med familier.

Anbefalte artikler