Helga Arianson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helga Arianson

Helga Arianson, Kari Tove Elvbakken, Kirsti Malterud
15.05.2008
Fra 1994 fikk helsetjenesten plikt til å ha internkontroll. Statens helsetilsyn benytter systemrevisjon som tilsynsmetode ( 1 ). Slikt tilsyn kan bidra til forbedringer i virksomheter som utsettes...
Helga Arianson, Svein Hindal, Arne Victor Larssen
15.01.2009
Tidligere fylkeslege Odd Reidar Zakariassen døde 8. november 2008 i en alder av 81 år. Han arbeidet hele sitt voksne liv som offentlig lege, den lengste perioden som fylkeslege i to fylker. Odd...
Odd Zachariassen, Svein Hindal, Helga Arianson, Sven M. Almdahl, Per Halvorsen, Kjell Saatvedt, Ole Tjomsland, Terje Veel
30.04.2001
Knut Engedal Tidligere fylkeslege Knut Engedal er gått bort, 97 år gammel. Han hadde et langt yrkesaktivt liv som samfunnsengasjert lege. I sine yngre år samlet han arbeidserfaring...