Store forhåpninger

Artikkel

20. januar tas Barack Obama i ed som ny president i USA. Sjelden har det vært så store forhåpninger knyttet til et politisk skifte. Forventningene er dels skapt av ham selv. Han har lovet forandring både for amerikanerne og i USAs forhold til resten av verden. Han vil bl.a. trekke amerikanske soldater ut av Irak, forbedre skolene og reformere helsevesenet. Han overtar presidentembetet på et svært vanskelig tidspunkt. USA – og verden for øvrig – er midt i en økonomisk krise. De aller største forhåpningene er likevel knyttet til om han klarer å finne en vei til fred i Midtøsten.

Anbefalte artikler