Vide halspulsårer gir økt risiko for aortaaneurismer

Stein Harald Johnsen Om forfatteren
Artikkel

Diameteren på carotisarterien er en uavhengig risikofaktor for abdominale aortaaneurismer. Det viser en ny artikkel fra Tromsø-undersøkelsen.

Abdominale aortaaneurismer forårsaker omtrent 1 % av alle dødsfall i den vestlige verden. Slike aneurismer er vanligvis asymptomatiske inntil de rumperer. De fleste oppdages tilfeldig i forbindelse med rutineundersøkelser for andre tilstander.

Aneurismedanning kan komme som følge av endret bindevevsmetabolisme som påvirker mekaniske forhold og diameter ikke bare i aorta, men også i resten av arterietreet. Ut fra mindre kliniske materialer har det vært foreslått at det hos pasienter med abdominale aortaaneurismer foreligger en konstitusjonsbetinget tendens til å ha vide arterier generelt. Vi har etterprøvd denne hypotesen i en stor populasjonsbasert studie (1).

Lumendiameter av a. carotis communis og ekstern diameter av femoralarterien og abdominalaorta ble målt hos 6 400 personer. Vi undersøkte sammenhengen mellom diameterne i de tre arteriene og risikoen for å ha abdominale aortaaneurismer ved økende carotisdiameter. Resultatene viste at lumendiameter i carotisarterien var positivt korrelert til både ekstern femoraldiameter og abdominal aortalumendiameter og at carotislumendiameter var en uavhengig risikofaktor for abdominale aortaaneurismer. Aneurisme ble påvist hos 8 % av menn og 2 % av kvinner. Ved carotislumendiameter > 9 mm ble abdominale aortaaneurismer påvist hos 27 % av mennene og hos 44 % av kvinnene. Studien indikerer at personer som får påvist vide carotisarterier ved ultralydundersøkelse også bør undersøkes med ultralyd av abdominalaorta for å avdekke et eventuelt asymptomatisk aneurisme.

Anbefalte artikler