()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Graden av samhandling mellom pasient og behandler kan påvirke resultatet av behandlingen ved irritabel tarm-syndrom.

  I en ny studie ble 262 personer med irritabel tarm-syndrom randomisert til en av tre behandlingsgrupper: venteliste (observasjon), placeboakupunktur med begrenset samhandling mellom pasient og behandler eller placeboakupunktur med utvidet samhandling (1). Samhandlingen besto i empati, oppmerksomhet og fortrolighet. Studien hadde fire endepunkter: global forbedring, adekvat lindring, symptomalvorlighet og livskvalitet.

  Etter tre uker var venteliste mindre effektivt enn begrenset samhandling, som igjen var mindre effektivt enn utvidet samhandling (test for trend p < 0,001). Andelen pasienter i gruppen med utvidet samhandling som rapporterte adekvat lindring av symptomene, er forenlig med det man har funnet i kliniske medikamentstudier av irritabel tarm-syndrom. Dette indikerer at faktorer som empati og formidling av positive forventninger påvirker det kliniske resultatet.

  – At lege-pasient-forholdet er viktig for behandlingsresultatet ved mange tilstander er gammelt nytt, men betydningen er elegant demonstrert i denne studien, sier lege Einar K. Borud ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Universitetet i Tromsø.

  – Hensikten med placeboakupunkturen i studien var å gi en behandling som kun utløste placeboeffekter, med ikke-penetrerende nåler plassert utenfor kjente akupunkturpunkter. Imidlertid kan det settes spørsmålstegn ved om de har lyktes med dette, da det er vist at selv en slik beskjeden stimulering av huden har fysiologiske effekter, sier Borud.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media